IEPIRKUMI
Iepirkuma nosaukums Termiņš
Iepirkums: Elektroapgādes pieslēguma izbūve Skolas internāts, Stikli, Puzes pag., Ventspils nov. (pieteikums Nr.116137168)  26.02.2018.
Iepirkums: Loka maģistrāles pārbūve  19.03.2018.
Iepirkums: Par tiesībām piegādāt medikamentus NMP dienesta un VMR vaajdzībām  20.03.2018.
Iepirkums: Datortomogrāfijas ierīces iegāde un uzstādīšana  09.03.2018.
Iepirkums: Pārmiju pārvedu piegāde  19.03.2018.
Iepirkums: Atkritumu apsaimniekotāja izvēle Vecumnieku novadā  22.03.2018.
Iepirkums: Navigācijas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi  13.02.2018.
Iepirkums: jaunlopu kūts būvniecība (500 000 Eur)  17.03.2018.
Iepirkums: Inkontinences un ādas kopšanas līdzekļi  26.02.2018.
Iepirkums: Sējmašīna (14 000 Eur)  02.03.2018.
Iepirkums: Zālāju sējmašīna (10 500 Eur)  02.03.2018.
Iepirkums: Riteņtraktors ar frontālo iekrāvēju (75 000 Eur)  02.03.2018.
Iepirkums: Maiņvērsējarkla iegāde (14 500 Eur)  02.03.2018.
Iepirkums: Pirmssējas apstrādes agregāts (14 000 Eur)  02.03.2018.
Iepirkums: Kokskaidu granulu piegāde Varakļānu novada pašvaldības iestādēm  26.02.2018.
Iepirkums: Transporta pakalpojumi Cēsu pilsētas Sporta skolas audzēkņu pārvadāšanai.  27.02.2018.
Iepirkums: Kanalizācijas tīklu izbūve Ikšķilē projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” ietvaros (5 708 624 Eur) (pielikumi)  05.03.2018.
Iepirkums: Par jaunas automašīnas piegādi Rucavas pašvaldības vajadzībām (pielikumi)  01.03.2018.
Iepirkums: Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību autotransporta apdrošināšanas pakalpojumi (OCTA un KASKO, Zaļā karte)  27.02.2018.
Iepirkums: Vizītkaršu un kontu kartiņu nodrošināšana  23.02.2018.
Iepirkums: Olaines novada pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana (133 950 Eur)  09.03.2018.
Iepirkums: Taktilo karšu izgatavošana un uzstādīšana Liepājas pilsētvidē  07.03.2018.
Iepirkums: Saimniecības preču iegāde Inčukalna novada pašvaldības iestāžu vajadzībām (grozījumi)  05.03.2018.
Iepirkums: Ventilācijas agregātu iegāde un montāža objektā “Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku, Šaura ielā 20, Daugavpilī” (80 000 Eur)  09.03.2018.
Iepirkums: Babītes novada pašvaldības meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbi  27.02.2018.
Iepirkums: Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā tūrisma, skaistumkopšanas nozarē, ēdināšanas pakalpojumu jomā (papildināts)  26.02.2018.
Iepirkums: Dolomīta šķembu un smilts maisījuma, dolomīta šķembu un grants piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Rikavas pagasta ceļu uzturēšanai.  27.02.2018.
Iepirkums: Būvmateriālu piegāde (130 000 Eur) (grozījumi)  28.02.2018.
Iepirkums: Elektrotehnikas un santehnikas materiālu iepirkums  12.03.2018.
Iepirkums: Drukas darbu iegāde (papildināts)  09.03.2018.
Iepirkums: Mērniecības pakalpojumi Alūksnes novada pašvaldības vajadzībām  27.02.2018.
Iepirkums: Futbola laukuma un sporta laukumu izbūve Ruģeļu mikrorajonā, Daugavpilī  09.03.2018.
Iepirkums: Datortomogrāfijas ierīces iegāde un uzstādīšana (300 000 Eur) (grozījumi)  09.03.2018.
Iepirkums: Kokskaidu granulu ražošanas līniju pārbūve (2 100 000 Eur)  29.03.2018.
Iepirkums: Par tiesībām piegādāt medikamentus NMP dienesta un VMR vajadzībām (papildināts)  20.03.2018.
Iepirkums: Atkritumu apsaimniekotāja izvēle Vecumnieku novadā (papildināts)  22.03.2018.
Iepirkums: Loka maģistrāles pārbūve (papildināts)  19.03.2018.
Iepirkums: Pārmiju pārvedu piegāde (1 374 000 Eur)  19.03.2018.
Iepirkums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Brenguļupīte, ŪSIK kods 545832:01, pik.00/00-12/85, 14/38-70/75 atjaunošana Bērzaines pagasta, Kocēnu novadā un Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā (pielikums)  26.02.2018.
Iepirkums: Autotransporta pakalpojumi Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vajadzībām (papildināts)  27.02.2018.
Iepirkums: Dokumentu vadības sistēmas apkalpošana, uzlabošana un pilnveidošana  27.02.2018.
Iepirkums: AS "Rīgas Centrāltirgus" raidījumu nodrošināšana televīzijā  27.02.2018.
Iepirkums: Degvielas iegāde Līksnas pagasta pārvaldes vajadzībām  27.02.2018.
Iepirkums: Izejmateriālu un inventāra iegāde ikmēneša veselības dienām novadā  21.02.2018.
Iepirkums: Kurināmās malkas piegāde Apes novada iestāžu un struktūrvienību vajadzībām 2018./2019. gada apkures sezonai (pielikums)  27.02.2018.
Iepirkums: “Ielu apgaismojuma izbūve Spuņciema ielā, Spuņciemā” būvprojekta izstrāde  21.02.2018.
Iepirkums: “Ielu apgaismojuma izbūve posmā no autoceļa A10 līdz īpašumam “Vietvalži” Spuņciemā” būvprojekta izstrāde  21.02.2018.
Iepirkums: Mikroskopu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta “Govju ģenētisko resursu saglabāšana Latvijā pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas" (BioReproLV) ietvaros (grozījumi, pielikumi)  12.03.2018.
Iepirkums: Autoservisa pakalpojumi  23.02.2018.
Iepirkums: Laivu un to transportpiekabju iegāde Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu vajadzībām uz diviem gadiem (pielikumi)  08.03.2018.
Iepirkums: Elektroinstalācijas izbūve un kosmētiskā remonta veikšana Latvijas Kara muzeja 7. ekspozīcijas zālē  01.03.2018.
Iepirkums: Meža meliorācijas sistēmas “Zemgaļi” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Zemgales reģionā  28.02.2018.
Iepirkums: Sociālā dienesta darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšana  23.02.2018.
Iepirkums: Tehniskais un muzikālais nodrošinājums mājražotāju tirdziņiem Rīgas Centrāltirgus teritorijā  27.02.2018.
Iepirkums: Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Blaumaņa ielā 32, Koknesē (210 000 Eur)  09.03.2018.
Iepirkums: Ielu un teritoriju apgaismojuma uzturēšana Balvu novadā no 2018.gada līdz 2020.gadam.  28.02.2018.
Iepirkums: Jumta remonta materiālu piegāde  27.02.2018.
Iepirkums: Valkas pilsētas ielu asfalta klājuma remonts 2018.gadā  27.02.2018.
Iepirkums: Būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi kultūras un dabas mantojuma objektu saglabāšanai un attīstībai Daugavpils novada Naujenes pagastā  28.02.2018.
Iepirkums: Pilota – instruktora (ar kvalifikācijas atzīmi “Bell206”) pakalpojumi (3 gadus)  27.02.2018.
Iepirkums: LZIKIS papildinājumu izstrāde un integrācija ar koplietošanas risinājumiem (59 256 Eur)  12.03.2018.
© Iepirkumu Uzziņu Banka, 2007