IEPIRKUMI
Iepirkuma nosaukums Termiņš
Iepirkums: Ēdināšanas pakalpojumi pilsētas svētku laikā  24.05.2018.
Iepirkums: Daugavpils pilsētas pašvaldības bibliotēku telpu vienkāršotā atjaunošana (pielikums)  28.05.2018.
Iepirkums: Ceļu bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju un virsmas apstrāde ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju (pielikums)  04.06.2018.
Iepirkums: Apkures ūdenssildāmā katla iegāde un uzstādīšana (papildināts)  04.06.2018.
Iepirkums: Medicīniska skābekļa padeves sistēmas ar rezerves pieslēgumu un saspiesta gaisa padeves sistēmas ierīkošana (pielikums)  06.06.2018.
Iepirkums: Kokvilnas šķiedras auduma izstrādājumu ražošanas rūpnīcas projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība (2 500 000 Eur)  11.06.2018.
Iepirkums: TSI mācību korpusa Lomonosova ielā 1 K-3, Rīgā, 2.stāva mācību auditoriju vienkāršotas atjaunošanas darbi (260 000 Eur)  11.06.2018.
Iepirkums: Medicīnas preču un ierīču iegāde  28.05.2018.
Iepirkums: Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Rietumvidzemes reģionā 2018.gadā  04.06.2018.
Iepirkums: Ikgadējo remonta darbu veikšana Ulbrokas sporta kompleksā  05.06.2018.
Iepirkums: Individuālo darba aizsardzības līdzekļu iepirkums  05.06.2018.
Iepirkums: Ekipējuma žāvēšanas iekārtas (Apģērba, apavu un individuālā ekipējuma žāvēšanas skapis)  05.06.2018.
Iepirkums: Augsti tehnoloģiska un videi draudzīga tēla integrācija radio saturā  04.06.2018.
Iepirkums: Datortehnikas iegāde I  04.06.2018.
Iepirkums: Foto virtuālās tūres, papildinātās realitātes un video materiāla izveidošana industriālā mantojuma tūrisma objektos  04.06.2018.
Iepirkums: Augstspiediena cauruļvadu skalošanas iekārtas piegāde  30.05.2018.
Iepirkums: Būvprojekta „RŠV “Terehova” attīstības modernizācijas projekts. 1.etaps” būvdarbu būvuzraudzība (pielikumi)  01.06.2018.
Iepirkums: Objekta “Zvaigžņu ielas pārbūve, Jēkabpilī” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana (pielikumi)  06.06.2018.
Iepirkums: Objekta “Ķieģeļu ielas posma no Zīlānu ielas pārbūve, Jēkabpilī” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana” (pielikumi)  06.06.2018.
Iepirkums: Valsts vides dienesta informācijas sistēmas "TULPE" pilnveide (284 350 Eur) (pielikumi)  11.06.2018.
Iepirkums: Administratīvās ēkas Rīgā, Republikas laukumā 2, telpu uzkopšanas un uzturēšanas darbu veikšana 2018. – 2021.gadā (pielikumi)  05.06.2018.
Iepirkums: Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta autoceļu uzturēšana  04.06.2018.
Iepirkums: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas telpu remontdarbi  04.06.2018.
Iepirkums: Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" līdzfinansētā projekta “Izpratnes veidošanas kampaņas par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm “Vardarbībai patīk (pielikums)  01.06.2018.
Iepirkums: Baltā biroja papīra piegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām  07.06.2018.
Iepirkums: Būvdarbu būvuzraudzība objektā "Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas dienesta viesnīca Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē  01.06.2018.
Iepirkums: Degvielas piegāde Viļakas novada pašvaldībai (pielikums)  19.06.2018.
Iepirkums: Kvalifikācijas prakses nodrošināšana ārpus izglītības iestādes  07.06.2018.
Iepirkums: Meža meliorācijas sistēmas "Rušķi" atjaunošanas būvprojekta izstrāde Austrumvidzemes reģionā  04.06.2018.
Iepirkums: Jelgavas novada ielu un ceļu malu zāles pļaušana  04.06.2018.
Iepirkums: Būvprojekta izstrāde Agroresursu un ekonomikas institūta Ekonomikas pētniecības centra ēkas telpu vienkāršotai atjaunošanai  04.06.2018.
Iepirkums: VNĪ/2018/CA-125 Nolietoto riepu savākšana un nodošana apstrādei - Biedrības iela 6, Baldone, Baldones n.  24.05.2018.
Iepirkums: Jumpravas doktorāta ēkas fasāžu vienkāršotās atjaunošanas būvdokumentācijas (būvprojekta) izstrāde  28.05.2018.
Iepirkums: Gājēju celiņa izbūve Sērenes ciemā Jaunjelgavas novadā (pielikums)  07.06.2018.
Iepirkums: Būvekspertīzes veikšana dzelzceļa publiskās infrastruktūras izbūves būvprojektiem “Autotransporta tunelis zem dzelzceļa sliežu ceļiem ar pieejām Kalna prospektā, Ogrē” un “Gājēju tunelis zem dzelzceļa (pielikums)  28.05.2018.
Iepirkums: Kurzemes ielas maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Tukumā (pielikums)  23.05.2018.
Iepirkums: Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas piegāde (pielikumi)  13.06.2018.
Iepirkums: ŪDENSVADS MĀLU IELĀ (POSMĀ NO MĀLU IELAS 14 LĪDZ JĀŅPARKA IELAI) UN NAUČU IELĀ (POSMĀ NO JĀŅPARKA IELAS LĪDZ MUJĀNU IELAI), VALMIERĀ  05.06.2018.
Iepirkums: Transporta pakalpojumu nodrošināšana Rūjienas novada Sporta skolas vajadzībām (pielikums)  01.06.2018.
Iepirkums: Virpošanas pakalpojumi  25.05.2018.
Iepirkums: Būvprojekts “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas SAULES SKOLA apbūves komplekss Daugavpilī, Saules ielā 6/8, Muzeja ielā 3 un Saules ielā 2”. Būvniecības III. kārtas (ēkas Saule ielā 2 pārbūves) būvprojekta izmaiņu izstrāde  25.05.2018.
Iepirkums: Ielidošanas lentu kapacitātes palielināšana  07.06.2018.
Iepirkums: Par apkures katlu un apkures sistēmas karstā ūdens boileru piegādi  07.06.2018.
Iepirkums: Automobiļu nomas un papildus pakalpojumu nodrošināšana (pielikumi)  05.06.2018.
Iepirkums: Par kompaktekskavatora piegādi  06.06.2018.
Iepirkums: Par HPE SimpliVity risinājuma piegādi  04.06.2018.
Iepirkums: Vidējā spiediena (P < 4bar) sadales gāzesvada un pievadu izbūve Eglaines ielā, Jūrmalā (BO-0046-17)  04.06.2018.
Iepirkums: Vidējā spiediena (P < 4bar) gāzes pievada izbūve Lībiešu ielā 47, Ikšķilē, Ikšķiles novadā (RE-0199-17)  04.06.2018.
Iepirkums: Pārtikas produktu piegāde SIA „Veselības centrs Ilūkste” vajadzībām  13.06.2018.
Iepirkums: Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana – Liepājas ostas hidrotehnisko būvju atjaunošana un pārbūve (pielikumi, grozījumi)  11.06.2018.
Iepirkums: Elektroenerģija Madonas novada pašvaldības, tās iestāžu un kapitālsabiedrību vajadzībām (pielikumi, grozījumi)  29.06.2018.
Iepirkums: Trūču tīkliņu un cirkulāro šuvēju iegāde  28.05.2018.
Iepirkums: Vienreizlietojamās sterilās operācijas veļas un vienreizlietojamo ķirurģisko halātu piegāde (139 000 Eur)  07.06.2018.
Iepirkums: Katlu mājas pārbūve Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā (papildināts)  12.06.2018.
Iepirkums: Objekta “Satiksmes organizācijas uzlabošanas pasākumi Daugavas stadionam piegulošajā teritorijā” projektēšana un autoruzraudzība  11.06.2018.
Iepirkums: Elektrisko spuldžu iegāde Daugavpils pilsētas apgaismošanas tīklu uzturēšanai  04.06.2018.
Iepirkums: Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Strauta ielā 8, Rojā  08.06.2018.
Iepirkums: Bērzpils vidusskolas internāta ēkas jumta noteksistēmas nomaiņa  04.06.2018.
Iepirkums: Rakstiskās tulkošanas un tehniskās rediģēšanas pakalpojumi  26.06.2018.
Iepirkums: Degvielas iegāde Vecpiebalgas novada pašvaldības iestādēm (pielikumi)  23.05.2018.
Iepirkums: Dabasgāzes piegāde  22.05.2018.
Iepirkums: Dzīvojamās mājas Arodu ielā 104A, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts  30.05.2018.
Iepirkums: Kovšu ezera parka izveide Rēzeknē, sakārtojot piegulošās degradētās un neizmantotās teritorijas (5 077 845 Eur) ( grozījumi)  14.06.2018.
Iepirkums: Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas K.Valdemāra ielā 35, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai  30.05.2018.
Iepirkums: Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Višķu ielā 28, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai  30.05.2018.
Iepirkums: Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 3a, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai  30.05.2018.
Iepirkums: Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 12, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai  30.05.2018.
Iepirkums: Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stadiona ielā 12, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai  30.05.2018.
Iepirkums: Ražošanas atkritumu apsaimniekošana  30.05.2018.
Iepirkums: Atkritumu urnu piegāde un uzstādīšana SIA “Rīgas meži” vajadzībām  04.06.2018.
© Iepirkumu Uzziņu Banka, 2007