IEPIRKUMI
Iepirkuma nosaukums Termiņš
Iepirkums: Kompresoru sūkņu stacijas un transformatoru apakšstacijas pārbūve par lauksaimniecības tehnikas novietni, un garāžas pārbūve par graudu noliktavu (117 900 Eur)  11.10.2017.
Iepirkums: Ražas novākšanas un lopbarības sagatavošanas tehnika (966 000 Eur)  01.11.2017.
Iepirkums: Mācību laboratoriju aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Tehniskā koledža” izglītības programmas “Autotransports” vajadzībām.  17.10.2017.
Iepirkums: Kravas lifta, hidrauliskā celtņa, piekabes un mobilo degvielas tvertņu iegāde.  23.10.2017.
Iepirkums: Latvijā ražotu pārtikas produktu, ievērojot zaļā publiskā iepirkuma principus, piegāde un citu pārtikas produktu piegāde Stopiņu novada pašvaldības iestādēm.  25.10.2017.
Iepirkums: Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2017. gadā – Piebraucamā ceļa izbūve zemes gabalam Dienvidu mols 5, Ventspilī.  09.10.2017.
Iepirkums: Dezinfekcijas līdzekļu iegāde (pielikumi)  04.10.2017.
Iepirkums: Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”. Skatu tornis. (grozījumi, pielikums)  03.10.2017.
Iepirkums: Замороженное сырье 39 неделя  21.09.2017.
Iepirkums: Stāvlaukuma izbūve Krustpils novada Kūku pagasta nekustamajā īpašumā "Ezerlauki"  02.10.2017.
Iepirkums: Limbažu novada pašvaldības Vidrižu pagasta ielu, ceļu un braucamās daļas paplašinājumu uzturēšana ziemas sezonā  02.10.2017.
Iepirkums: Suņu uzturēšanas un apmācību inventāra piegāde (2 gadus)  02.10.2017.
Iepirkums: Būvdarbu uzraudzība "Smiltenes novada pašvaldības ceļu pārbūve 1.kārta"  03.10.2017.
Iepirkums: Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma izplatīšanas pakalpojums Jūrmalas pilsētas teritorijā  04.10.2017.
Iepirkums: Pārvietojama ciparu radiosakaru sistēma  03.10.2017.
Iepirkums: Infrastruktūras izbūve un atjaunošana dabas parkā "Laukezers"  02.10.2017.
Iepirkums: Latvijas Nacionālā stenda izstrādes, nomas, uzstādīšanas, apkalpošanas un transportēšanas pakalpojums starptautiskajā izstādē „Batimat 2017” Parīzē, Francijā  02.10.2017.
Iepirkums: Mēbeļu piegāde Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centram  02.10.2017.
Iepirkums: Energoefektivitātes paaugstināšanas daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Pirmā iela 43, Ādažos darbu būvuzraudzība  06.10.2017.
Iepirkums: Mīkstās mēbeles  02.10.2017.
Iepirkums: Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana (78 513 Eur)  12.10.2017.
Iepirkums: Mazietotas automašīnas piegāde Tukuma 2. vidusskolai  02.10.2017.
Iepirkums: Bauskas novada Gailīšu pagasta bibliotēkas vienkāršotā atjaunošana  02.10.2017.
Iepirkums: Mēbeļu izgatavošana un piegāde PII “Pienenīte” vajadzībām  03.10.2017.
Iepirkums: Bauskas Valsts Ģimnāzijas ēkas pārbūves būvprojekta ekspertīze  02.10.2017.
Iepirkums: Medikamentu un medicīnas preču iegāde SIA „Veselības centrs Ilūkste” ambulatorās nodaļas vajadzībām (pielikums)  02.10.2017.
Iepirkums: Gaismas alejas izveide Balvu Valsts ģimnāzijas teritorijā atklāšanas pasākuma pretošanās kustības dalībniekiem norises nodrošināšanai  02.10.2017.
Iepirkums: Auto remonta aprīkojuma iegāde RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības vajadzībām  13.10.2017.
Iepirkums: Inčukalna Dienvidu gudrona dīķa teritorijas fiziskā apsargāšana  02.10.2017.
Iepirkums: Lifta izbūve pie Rīgas 6. vidusskolas ēkas Aleksandra Čaka ielā 102, Rīgā  02.10.2017.
Iepirkums: Integrētās serveru un datu masīvu virtualizācijas platformas piegāde un uzstādīšana  12.10.2017.
Iepirkums: Darba apģerba iegāde  22.09.2017.
Iepirkums: Tualetes papīra un roku dvieļu iegāde PIKC "Daugavpils tehnikums" saimnieciskās darbības nodrošināšanai  22.09.2017.
Iepirkums: Autonoma saules – vēja enerģijas ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā (pielikums)  02.10.2017.
Iepirkums: PIKC "Daugavpils tehnikums" ēku cokola hidroizolācija  22.09.2017.
Iepirkums: Datortehnikas, programmatūras un aksesuāru piegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām (21 999 Eur) (pielikumi)  03.10.2017.
Iepirkums: Vingrošanas nodarbības pieaugušajiem "Kustību prieks" 2017. gadā  28.09.2017.
Iepirkums: Evakuācijas plānu izgatavošana  28.09.2017.
Iepirkums: Kabeļu griešanas ierīču iegāde  02.10.2017.
Iepirkums: 110/10kV apakšstacijas Nr.166 "Venta" pašpatēriņa un 10kV uzskaites sakārtošana  29.09.2017.
Iepirkums: 1. 0.4kV GVL L-1, L-2, L-3 no TP-5579 pārbūve Jaudzemi, Rožkalnu pagastā, Vārkavas novadā; 2. 20 kV gaisvadu līnijas LN-29 no atdalītāja A-29-4 līdz balstam Nr.192 rekonstrukcija Andrupenes pagastā, Dagdas novadā  28.09.2017.
Iepirkums: 1. "20 kV EPL pārbūve līnijā NL-28 no SP "Sunākste" līdz atdalītājam D-26-28, Sunākstes pagasts, Jaunjelgavas novads"; 2. "20 kV EPL pārbūve līnijā PL-27 no KP "Ancene" līdz atdalītājam P-27-25, Asares un Rubenes pagasti, Aknīstes un Jēkabpils novadi"  03.10.2017.
Iepirkums: Alojas novada administratīvajā teritorijā klaiņojošo suņu un kaķu izķeršana, noķerto klaiņojošo suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē, bezsaimnieka (t.sk. savvaļas dzīvnieku) līķu savākšana  27.09.2017.
Iepirkums: Rekreācijas speciālista konsultācijas 2017. – 2019. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros  27.09.2017.
Iepirkums: Glikozes un holisterola noteikšanas aparātu piegāde mācību procesa nodrošināšanai  02.10.2017.
Iepirkums: Par zižļu un svilpju iegādi Valsts policijas vajadzībām  02.10.2017.
Iepirkums: Donoru tējas un uzkodu paku piegāde asins sagatavošanas nodaļai  28.09.2017.
Iepirkums: SIA “Rīgas ūdens” Web portāla izstrāde (grozījumi, pielikumi)  23.10.2017.
Iepirkums: 1. Elektroapgādes pieslēguma izbūve Mātras, Vērgales pag., Pāvilostas nov. 2. Elektroapgādes pieslēguma izbūve Rapši, Tārgales pag., Ventspils nov.  29.09.2017.
Iepirkums: 1.„0.4 kV tīkla Z-2545-1;2;3 pārbūve, Lielvārde, Lielvārdes novads", IO-34213; 2. „0.4kV tīkla Z-3809-1;2;3 pārbūve, "Paegles", Rembates pagasts, Ķeguma novads", IO-47082; 3.„0.4kV tīkla Z-8109-2 pārbūve, "Ozolnieki", Sējas novads", IO-54421.  02.10.2017.
Iepirkums: 1.„20 kV EPL pārbūve līnijā PL-20 no balsta Nr. 150A līdz TP-6192, Kalna pagasts, Jēkabpils novads"; 2.„20 kV EPL pārbūve līnijā CL-28 no balsta Nr.247 līdz balstam Nr.294, Cesvaines pagasts un Druvienas pagasts, Cesvaines un Gulbenes novads"  02.10.2017.
Iepirkums: Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve Valmieras pilsētā un Valmiermuižas ciemā (grozījumi)  10.10.2017.
Iepirkums: Linu kaltes pārbūve par graudu glabātuvi (200 000 Eur)  16.10.2017.
Iepirkums: Būvniecības un montāžas darbu veikšana apakšstacijas Nr. 157 "Ķemeri" 110 kV transformatoru pievienojumu 20 kV un 10 kV kopņu tiltu pārbūvei  23.10.2017.
Iepirkums: Mācību kabinetu mēbeļu piegāde Gulbenes 2.vidusskolai  03.10.2017.
Iepirkums: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Jaunās Celtnieku ielas izbūvei Talsos, Talsu novadā  03.10.2017.
Iepirkums: Kohēzijas politikas Eiropas Sociālā fonda 60. gadadienai veltīto komunikācijas pasākumu (kampaņas) organizēšana  02.10.2017.
Iepirkums: Mēbeļu piegāde  03.10.2017.
Iepirkums: Elektroapgādes projekta izstrāde objektā Izvalta2  04.10.2017.
Iepirkums: Ierīkošanas darbi objektā VAl15  22.09.2017.
Iepirkums: Semināru un konferenču organizēšanas tehniskais un saturiskais nodrošinājums  29.09.2017.
Iepirkums: Optiskie palīglīdzekļi un citi pētniecības materiāli  03.10.2017.
Iepirkums: Pārtikas produktu piegāde VSIA “Straupes narkoloģiskā slimnīca” vajadzībām  02.10.2017.
Iepirkums: Kokskaidu granulu piegāde  12.10.2017.
Iepirkums: Ūdensvada remonta darbi ar sagraušanas metodi Rīgā, Gramzdas ielā  02.10.2017.
Iepirkums: Kanalizācijas spiedvada remonta darbi ar sagraušanas metodi no metāntanku iekraušanas sūknētavas līdz dūņu laukiem Vārnukrogs  02.10.2017.
Iepirkums: Kanalizācijas spiedvada remonta darbi Rīgā, no kameras Nr.6022 līdz Ezermalas ielai  02.10.2017.
Iepirkums: Būvuzraudzība bērnu rotaļlaukuma un žoga būvniecībai Lejasciemā  27.09.2017.
Iepirkums: Aglonas novada centrālās bibliotēkas energoefektivitātes paaugstināšana (pielikums)  26.09.2017.
Iepirkums: Zvērinātā revidenta pakalpojuma saņemšana Aglonas novada domē, tās struktūrvienībās un iestādēs (grozījumi)  28.09.2017.
© Iepirkumu Uzziņu Banka, 2007