IEPIRKUMI
Iepirkuma nosaukums Termiņš
Iepirkums: Plānveida sadzīves atkritumu savākšana no SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanā esošajiem objektiem (grozījumi, pielikums)  26.07.2017.
Iepirkums: Atkritumu kompaktora iegāde  18.08.2017.
Iepirkums: Ķirurģisko diegu un ligatūras ar antibakteriālo pārklājumu iegāde  18.08.2017.
Iepirkums: Elektroenerģijas iegāde Babītes novada pašvaldības vajadzībām  21.08.2017.
Iepirkums: Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas pilnveidošana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana (papildināts)  18.08.2017.
Iepirkums: Vienotās migrācijas informācijas sistēmas uzturēšana, papildināšana un tehniskā personas koda risinājuma izstrāde Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu pieejamībai ar ES iedzīvotāja elektronisko identifikatoru (grozījumi, pielikums)  08.08.2017.
Iepirkums: Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) uzturēšana (grozījumi, pielikums)  08.08.2017.
Iepirkums: Apvidus kravas automobiļu meža ugunsdzēsībai piegāde  21.08.2017.
Iepirkums: Dažādu laboratorijas materiālu u.c. medicīnas preču iegāde - 6.kārta (papildināts)  21.08.2017.
Iepirkums: Automobiļu ilgtermiņa noma (papildināts)  21.08.2017.
Iepirkums: Pārvietojama dūmu un gāzes konteinera iegāde Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām  21.08.2017.
Iepirkums: Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 1.etaps (grozījumi)  03.08.2017.
Iepirkums: Sertificētu ārstu pakalpojumi mikroķirurģijas programmas un citu mikroķirurģijas pakalpojumu nodrošināšanai SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pacientiem  24.07.2017.
Iepirkums: Invazīvās kardioloģijas vienreizlietojama medicīniskā aprīkojuma iegāde  21.08.2017.
Iepirkums: Autoceļu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība  22.08.2017.
Iepirkums: Pagraba telpu izlases veida vienkāršota atjaunošana Rīgas Klasiskās ģimnāzijas ēkā Purvciema ielā 38, Rīgā  09.08.2017.
Iepirkums: Ugunsdrošo šķīdinātāju skapju piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam  22.08.2017.
Iepirkums: A-CDM RĪGA  15.08.2017.
Iepirkums: Maskēšanās tērpu piegāde (papildināts)  21.08.2017.
Iepirkums: Mēbeļu piegāde un uzstādīšana  28.07.2017.
Iepirkums: Gājēju ietves izbūve Salacgrīvas pilsētas Valmieras un Vidzemes ielas krustojumā  28.07.2017.
Iepirkums: Medicīnas iekārtu un aprīkojuma piegāde  28.07.2017.
Iepirkums: Limbažu pilsētas elektronisko sakaru tīkla un videonovērošanas sistēmas 3.kārtas ierīkošanas darbi  28.07.2017.
Iepirkums: Tehnoloģiskā līnija zivju miltu ražošanai  28.08.2017.
Iepirkums: Multifunkcionālās gultas komplektu piegāde  28.07.2017.
Iepirkums: Jaunu sešu transportlīdzekļu iegāde (pielikums)  03.08.2017.
Iepirkums: Rīgas Brāļu kapu teritorijas elektroapgādes un apgaismošanas izbūve  28.07.2017.
Iepirkums: Degvielas iegāde autotransportam un mazizmēra kuģošanas līdzekļiem, autopiederumu un autotransporta ekspluatācijas materiālu iegāde un servisa pakalpojumu saņemšana degvielas uzpildes stacijās, norēķinoties ar kredītkartēm  04.08.2017.
Iepirkums: Skrundas novada pirmsskolas izglītības iestādes "Liepziediņš"ēku projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība (PIELIKUmi)  31.07.2017.
Iepirkums: Par satiksmes dalībnieku drošības uzlabošanas pasākumu veikšanai nepieciešamo atstarojošo priekšmetu iegādi  31.07.2017.
Iepirkums: Par zižļu un svilpju iegādi Valsts policijas vajadzībām  28.07.2017.
Iepirkums: LTV vienotās režijas telpu izbūve  07.08.2017.
Iepirkums: Mērierīces ogļskābās gāzes satura noteikšanai gāzētajiem dzērieniem iegāde  01.08.2017.
Iepirkums: Bīstamo atkritumu poligona "Zebrene" infiltrāta koncentrāta apsaimniekošana  07.08.2017.
Iepirkums: Būvdarbu veikšana objektā "Administratīvās ēkas 1.stāva daļas pārbūve Brīvības ielā 45, Jēkabpilī"  0
Iepirkums: Zemes robežu plānu izgatavošana (pielikums)  24.07.2017.
Iepirkums: Valsts nozīmes ūdensnotekas "Vija" (ŪSIK kods 5256:01, pik.384/40-502/00) pārbūve Smiltenes novada Bilskas un Grundzāles pagastos  07.08.2017.
Iepirkums: Apskaņošanas sistēmu piegāde Tabakas fabrikas teātra skatuvju tehniskā aprīkojuma vajadzībām  07.08.2017.
Iepirkums: Ūdens, kanalizācijas un siltumtīklu nomaiņa Ventamonjaks Serviss teritorijā  28.07.2017.
Iepirkums: Valsts reģionālā autoceļa P108 Ventspils – Kuldīga – Saldus posma km 57,994 – 58,50 pārbūve  08.08.2017.
Iepirkums: Būvdarbi projekta Nr. 5.4.1.1./17/A/018 "Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā “Daugavas loki” ietvaros  28.07.2017.
Iepirkums: Zobārstniecības pakalpojumu sniegšana ieslodzītajiem  28.07.2017.
Iepirkums: Mēbeļu ražošana, piegāde un uzstādīšana Lattelecom biroja ēkā, Rīgā, Dzirnavu ielā 105, 1.st.  18.07.2017.
Iepirkums: Degvielas iegāde  28.07.2017.
Iepirkums: Asins donoru krēslu iegāde  24.07.2017.
Iepirkums: Būvniecības darbi Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas "Saules skola" infrastruktūras modernizācijai, II kārta (SAM 8.1.3.) (pielikums)  31.07.2017.
Iepirkums: Balsošanas sistēmas, Sarkanās zāles konferenču iekārtas un komisiju apspriežu iekārtu uzturēšana (pielikums)  25.07.2017.
Iepirkums: Par tiesībām noslēgt siltumenerģijas skaitītāju piegādes līgumu  27.07.2017.
Iepirkums: Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Turaidas ielā 4, Liepājā  09.08.2017.
Iepirkums: Pārvietojamā kompresora iegāde  04.08.2017.
Iepirkums: TEC-1 elektroiekārtu un kontroles mēraparatūras iekārtu uzturēšanas remonts 2018.-2020.gadā  08.08.2017.
Iepirkums: Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana Ventspils novadā 2017./2018. mācību gadā (pielikums)  21.07.2017.
Iepirkums: Apkures un ventilācijas sistēmas atjaunošana Vestienas muižas ēkā (pielikums)  21.07.2017.
Iepirkums: Uzaicinājums uz apspriedi ar piegādātājiem par aktīvu pārvaldības sistēmu  01.09.2017.
Iepirkums: Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļās “Alūksne”, “Daugavpils”, “Gulbene”, “Jēkabpils”, “Limbaži”, “Ludza”, “Madona”, “Preiļi”, “Rēzekne” (pielikums)  14.08.2017.
Iepirkums: RSU īpašuma Kronvalda bulvārī 9, Rīgā sarga ēkas un piemiņas vietas izveide  28.07.2017.
Iepirkums: B9 korpusa rekonstrukcija Krustpils ielā 71a  03.08.2017.
Iepirkums: Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Laivu ielā 12 un Dārznieku ielā 5, Carnikavā  28.07.2017.
Iepirkums: Kurināmās šķeldas piegāde 2017./2018.gada apkures sezonai  28.07.2017.
Iepirkums: Upenieku ciema apgaismojuma izbūve, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā  28.07.2017.
Iepirkums: Elektronu staru un temperatūras izturīga pārklājuma iekārta  31.07.2017.
Iepirkums: Mēbeles Balss sakaru atbalsta iekārtu nodrošināšanai  28.07.2017.
Iepirkums: Daudzfunkcionālās ēkas teritorijas labiekārtošana ELFLA projekta”Sociālo pakalpojumu uzlabošana un attīstīšana Ilzeskalna pagastā” īstenošanai  28.07.2017.
Iepirkums: Traktortehnikas rezerves daļu iegāde un servisa pakalpojuma iegāde  28.07.2017.
Iepirkums: Dārzeņu (sīpoli (galviņu), burkāni, galda bietes) piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālājam centram  21.07.2017.
Iepirkums: Kanalizācijas cauruļvadu sonēšana ar beztranšejas metodi  28.07.2017.
Iepirkums: Groza hidropacēlāja iegāde  07.08.2017.
Iepirkums: TEC-1 gāzes noplūdes un uguns noteikšanas/dzēšanas sistēmu uzturēšanas remonts 2018. - 2020. gados  08.08.2017.
Iepirkums: TEC-2 ēku un būvju uzturēšanas remonts 2018.-2019.gadā  08.08.2017.
Iepirkums: Tautastērpu izgatavošana Latviešu kultūras centra vajadzībām 2017. gadā  18.07.2017.
© Iepirkumu Uzziņu Banka, 2007