IEPIRKUMI
Iepirkuma nosaukums Termiņš
Iepirkums: Par tiesībām piegādāt darba apģērbu brigāžu personālam.  29.12.2017.
Iepirkums: Ilgtermiņa aizdevums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecībai Smiltenē, Daugavas ielā 7A.  02.01.2018.
Iepirkums: Par transporta līdzekļu piegādi Liepājas pilsētas pašvaldībai.  10.01.2018.
Iepirkums: Transportlīdzekļu akumulatoru piegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz diviem gadiem.  18.12.2017.
Iepirkums: Degradētās teritorijas Pārogres industriālajā parkā revitalizācijas būvuzraudzība.  05.01.2018.
Iepirkums: Nekustamo īpašumu telpu un teritoriju uzkopšana Latgales, Kurzemes, Vidzemes un Zemgales reģionos.  09.01.2018.
Iepirkums: Mehānisko transportlīdzekļu un ar tiem saistītā aprīkojuma remonta un apkopes pakalpojumi  19.12.2017.
Iepirkums: Slimnīcas A korpusa 2. kārtas būvprojekta ekspertīzes veikšana.  29.12.2017.
Iepirkums: Pārtikas produktu piegāde 2018. gadam Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām.  27.12.2017.
Iepirkums: Pasažieru transporta pakalpojumi ESF projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros  13.12.2017.
Iepirkums: Motorizēta lielformāta projekcijas ekrāna izgatavošana, piegāde, montāža SIA “Lielais Dzintars”  18.12.2017.
Iepirkums: Kravas automobīļu riepu iepirkums  08.12.2017.
Iepirkums: Sporta un atpūtas laukuma inventāra piegāde un uzstādīšana Drustos, Drustu pagastā, Raunas novadā, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas LEADER pieejas īstenošanas pasākuma ietvaros  18.12.2017.
Iepirkums: Mobilo telekomunikāciju sakaru bāzes staciju datu savācējus instalācija  07.12.2017.
Iepirkums: Iepirkuma „ Automašīnas nomas pakalpojumi LDDK ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos“ īstenošanas vajadzībām  19.12.2017.
Iepirkums: Dzīvokļa Vāveres ielā 9-31, Cēsīs, Cēsu novadā, remonts  18.12.2017.
Iepirkums: Durvju uzstādīšana Mālkalnes prospektā 30, Ogrē  18.12.2017.
Iepirkums: Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma Rīgas ielā 21b , Rēzeknē, operatora pakalpojumi  19.12.2017.
Iepirkums: Būvdarbu veikšana Saulkrastu vidusskolas, Smilšu ielā 3, Saulkrastos pagraba telpu aizsardzībai no gruntsūdens  18.12.2017.
Iepirkums: Veidlapu iegāde  18.12.2017.
Iepirkums: Būvmateriālu testēšanas laboratorijas aprīkojums (papildināts)  27.12.2017.
Iepirkums: Skaitītāju verifikācija SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās (papildināts)  03.01.2018.
Iepirkums: Pētījuma veikšana par pacientu apmierinātību ar veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti (grozījumi, pielikums)  22.12.2017.
Iepirkums: Pasākumi visām iedzīvotāju vecuma grupām fizisko aktivitāšu un starppaudžu saliedētības veicināšanai ESF projekta ietvaros (grozījumi)  15.12.2017.
Iepirkums: Malkas iegāde Balvu novada pašvaldības iestāžu vajadzībām (papildināts)  10.01.2018.
Iepirkums: Datortehnikas remonts un uzturēšana (papildināts)  03.01.2018.
Iepirkums: Par video/audio signālu mobilās tiešraižu sistēmas piegādi  18.12.2017.
Iepirkums: Mārupes novada pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā (135 000 Eur)  28.12.2017.
Iepirkums: 3.2.2.3.aktivitātes "Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)" izvērtējums  03.01.2018.
Iepirkums: Bērnu spēļu laukumu un vingrošanas laukumu uzturēšana un remontdarbi Liepājā  10.01.2018.
Iepirkums: ATKĀRTOTS IEPIRKUMS - Laveru ceļa grants seguma pārbūve (400 000 Eur)  12.01.2018.
Iepirkums: Meliorācijas sistēmas pārbūve un atjaunošana Jēkabpils novada Dunavas pagastā  27.12.2017.
Iepirkums: Siena ārdītājs (5 000 Eur)  24.11.2017.
Iepirkums: Dzeramā ūdens un kanalizācijas septiķa tvertnes  18.12.2017.
Iepirkums: Kapsētu digitālo plānu aktualizācija  18.12.2017.
Iepirkums: Pārtikas produktu piegāde PII"JĀŅTĀRPIŅŠ"  28.12.2017.
Iepirkums: 1.Pasaules kara vēstures izziņas maršruta izbūve  18.12.2017.
Iepirkums: Balvu pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2018.gadā  18.12.2017.
Iepirkums: Malkas piegāde Neretas novada pašvaldībai  27.12.2017.
Iepirkums: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Tārgales pamatskolas telpu un inženierkomunikāciju pārbūvei, skolas un pirmskolas izglītības iestādes ēku teritorijas labiekārtojumam  19.12.2017.
Iepirkums: Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi (125 000 Eur)  27.12.2017.
Iepirkums: Ugunsdzēsības inventāra apkope un remonts  18.12.2017.
Iepirkums: Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pēcattīrīšanas bioloģisko dīķu tīrīšana Aglonas novada Aglonas un Jaunaglonas ciemos  18.12.2017.
Iepirkums: Pārtikas produktu iegāde Balvu novada Tilžas internātpamatskolai 2018.gadam  18.12.2017.
Iepirkums: RFI for Digital banking solution development partner in Baltics  27.12.2017.
Iepirkums: Valcēšanas iekārta ar piederumiem iegāde  11.12.2017.
Iepirkums: Bezkontakta tonometra ar elektriski regulējamu galdiņu iegādi stacionāra „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”  11.12.2017.
Iepirkums: Miglotājs (65 000 Eur)  21.12.2017.
Iepirkums: Jaunas vieglās automašīnas piegāde SIA "Aizputes nami" vajadzībām  18.12.2017.
Iepirkums: Datu pārraides tīkla izveide un nodrošināšana  11.01.2018.
Iepirkums: Lielformāta plakātu izgatavošana, uzstādīšana, uzturēšana eksponēšanas kārtībā, demontāža un nogādāšana noliktavā pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros  18.12.2017.
Iepirkums: Veļas mazgāšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm 2018.gadā  18.12.2017.
Iepirkums: Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana  11.12.2017.
Iepirkums: Par degvielas iegādi sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” autotransporta darbības nodrošināšanai  18.12.2017.
Iepirkums: Apskaņošanas un apgaismošanas pakalpojuma sniegšana  11.12.2017.
Iepirkums: Degvielas piegāde Stružānu pagasta pārvaldei  18.12.2017.
Iepirkums: 1. „0.4kV tīkla Z-8233-1;2;3;4, Z-8234-2;3;8 un Z-8220-4;5;8 pārbūve, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads", IO-35257; 2. „20kV GVL A-804 pārbūve, Upmalas, Mālpils novads", IO-46136  18.12.2017.
Iepirkums: 1. „0.4kV tīkla Z-68-13 un Z-163-05 pārbūve, Vidus prospekts, Jūrmala", IO-48166; 2. „0.4kV tīkla Z-1041-2-2 pārbūve, D/S Tumšupe, Ropažu novads", IO-54608.  14.12.2017.
Iepirkums: Radiosakaru pakalpojumu sniegšana  11.12.2017.
Iepirkums: Finansēšanas pakalpojumi jaunu autobusu (20 gab.) iegādei  15.12.2017.
Iepirkums: Apsardzes signalizācijas sistēmas uzstādīšana administrācijas ēkā objektā Kārklu iela 24, Daugavpilī  15.12.2017.
Iepirkums: Degvielas iegāde pašvaldības aģentūras "Višķi"tehnikai (pielikums)  18.12.2017.
Iepirkums: Vieglo pasažieru/kravas automašīnas iegāde AS „Daugavpils satiksme” vajadzībām  22.01.2018.
Iepirkums: Autoceļa Saldus-Pampāļi posma 17,54 km - 24,40 km ziemas uzturēšanas darbi (pielikums)  18.12.2017.
Iepirkums: ECB - Provision of team training services (ECB - Apmācību pakalpojumi)  08.01.2018.
Iepirkums: Obligāto veselības pārbaužu veikšana Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību darbiniekiem  19.12.2017.
Iepirkums: Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem 2018.gadā  18.12.2017.
Iepirkums: 1. 20kV GVL NU30-05 T-2224 "Brisi" 20/0.4 kV tīkla un komercuzskaišu pārbūve Raunas novada Raunas pagastā 2. T-1037 "Pabērzu ferma" Z-3 0.4kV tīkla un komercuzskaišu pārbūve Burtnieku novada Burtnieku pagastā  18.12.2017.
Iepirkums: Fiziskās apsardzes pakalpojumi (papildināts)  18.12.2017.
Iepirkums: Apsardzes pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas pašvaldības objektos (papildināts)  20.12.2017.
© Iepirkumu Uzziņu Banka, 2007