IEPIRKUMI
Iepirkuma nosaukums Termiņš
Iepirkums: Jūrmalas pilsētas ceļu, ielu seguma uzturēšanas un izbūves darbi  06.04.2018.
Iepirkums: Mugursoma 90 L, KSIP-Mod1  16.04.2018.
Iepirkums: Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātei  16.04.2018.
Iepirkums: Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana Balvu novada teritorijā  11.04.2018.
Iepirkums: Informācijas sistēmas pieaugušo izglītības īstenošanas atbalstam izstrāde, attīstīšana un uzturēšana  26.03.2018.
Iepirkums: Par tiesībām piegādāt vienreizlietojamos medicīniskos materiālus NMP dienesta un VMR vajadzībām  29.03.2018.
Iepirkums: RFP for ERP service provider stage I  04.04.2018.
Iepirkums: NPS "Džūkste" teritorijas apgaismojuma nomaiņa  03.04.2018.
Iepirkums: NATO Strategic Communicaions Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde  26.03.2018.
Iepirkums: Skārda parapeta, notek reņu, notek cauruļu, uzkausējams ruļļveida hidroizolācijas, PVC membrānas montāžas darbi  16.03.2018.
Iepirkums: Teritorijas sakārtošanas darbi Ganību ielā 103, Ventspilī (pielikums)  19.03.2018.
Iepirkums: Prasības psihologa pakalpojuma sniedzējiem tirgus izpētes ietvaros  27.03.2018.
Iepirkums: Informatīvi ilustratīvu brošūru “3_K_info jeb Daugavpils Kas? Kur? Kad?” izveide, druka un izplatīšana Latvijā, Lietuvā, Baltkrievijā un Krievijā  19.03.2018.
Iepirkums: Autotransporta remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi Latviešu kultūras centra vajadzībām  16.03.2018.
Iepirkums: Ziedu un ziedu kompozīciju piegāde Latviešu kultūras centram  16.03.2018.
Iepirkums: Apliecinājuma kartes izstrāde ventilācijas sistēmas uzstādīšanas darbu veikšanai J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā, kā arī darbu veikšana saskaņā ar apliecinājuma karti  19.03.2018.
Iepirkums: Aizkaru stangu un karnīžu piegāde Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām  19.03.2018.
Iepirkums: “Pavasara kauss-2018” peldēšanas turnīru tiesāšana  15.03.2018.
Iepirkums: "Pavasara kauss-2018” sacensības peldēšanā apbalvojumu izgatavošana  15.03.2018.
Iepirkums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Atbrīvošanas alejā 147, Rēzeknē energoefektivitātes paaugstināšana (pielikums)  03.04.2018.
Iepirkums: Datortehnikas apkalpošanas pakalpojumi  23.03.2018.
Iepirkums: Darbojoša planetāra reduktora pētīšanas stends defektu veidošanās un attīstīšanās dinamisko signālu izpētei (82 400 Eur)  26.03.2018.
Iepirkums: Par stadiona tribīņu krēslu piegādi  23.03.2018.
Iepirkums: Par LED ekrāna piegādi un uzstādīšanu  23.03.2018.
Iepirkums: Sintētisko futbola laukumu kopšanas pakalpojumi  03.04.2018.
Iepirkums: Par tiesībām veikt būvprojekta ekspertīzi objektam “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas profesionālās kultūrizglītības ēkas jaunbūve Alejas ielā 18/20, Liepājā”  26.03.2018.
Iepirkums: Elektronisko komponenšu iegāde ERAF projekta “Portatīva ierīce ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikai”, līguma Nr.1.1.1.1/16/A/197, vajadzībām  27.03.2018.
Iepirkums: Dobeles novada izglītības iestāžu dabaszinātņu centra jaunbūve un Dobeles Valsts ģimnāzijas ēkas atjaunošanas darbi (grozījumi, pielikumi)  10.04.2018.
Iepirkums: Atkritumu urnu piegāde  27.03.2018.
Iepirkums: Apkures katla piegāde un uzstādīšana SAC "Lode"  26.03.2018.
Iepirkums: Barotņu un reaģentu piegāde  20.04.2018.
Iepirkums: SIA "Rīgas Dzemdību nams" Mazā dzemdību centra izveide un aprīkošana 6.stāvā, evakuācijas kāpņu un palātu telpu atjaunošanas darbi 5.stāvā (822 254 Eur) (grozījumi, pielikumi)  26.03.2018.
Iepirkums: Izstādes „Food & Hotel ASIA 2018” dalībnieku ekspozīcijas materiālu pārvadājuma nodrošināšana uz Singapūru  26.03.2018.
Iepirkums: Jauna skolēnu autobusa piegāde Stopiņu novada pašvaldības vajadzībām (pielikums)  11.04.2018.
Iepirkums: Datortehnikas un to aksesuāru piegāde  27.03.2018.
Iepirkums: Video ieraksta iekārtu piegāde (papildināts, pielikums)  03.04.2018.
Iepirkums: Būvprojekta ekspertīzes pakalpojumi  03.04.2018.
Iepirkums: Tiesu darbinieku kompetenču modeļa izstrāde ESF projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros (100 000 Eur)  29.03.2018.
Iepirkums: Specializētās dalītās atkritumu vākšanas automašīnas piegāde projekta „Materiāltehniskās bāzes iegāde šķiroto atkritumu savākšanas sistēmas kapacitātes uzlabošanai” ietvaros (papildināts)  03.04.2018.
Iepirkums: Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu būvuzrauga izvēlei Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansētajos objektos kultūras pieminekļu saglabāšanai  04.04.2018.
Iepirkums: Eiropas veselības apdrošināšanas karšu izgatavošanas nodrošinājums (59 322 Eur)  04.04.2018.
Iepirkums: Tiltu pārbūve  04.04.2018.
Iepirkums: Daugavpils pilsētas ielu un ietvju seguma atjaunošanas darbi 2018.gadā  03.04.2018.
Iepirkums: Valmieras Viestura vidusskolas pārbūve Viestura alejā 3, Valmierā (5 000 000 Eur)  03.04.2018.
Iepirkums: Dabasgāze  04.04.2018.
Iepirkums: Ielu periodiskā uzturēšana Valmierā (334 000 Eur)  03.04.2018.
Iepirkums: Ražotāju specifisko instrumentu remonta pakalpojuma sniegšana  26.03.2018.
Iepirkums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas E.Tisē 52, Liepājā apkures sistēmas pārbūve (grozījumi)  26.03.2018.
Iepirkums: Pedagogu profesionālās pilnveides programmu un mācību materiālu izstrādei un aprobācijai nepieciešamā aprīkojuma noma (papildināts)  03.04.2018.
Iepirkums: Tautas tērpu detaļu izgatavošana un piegāde, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (papildināts)  03.04.2018.
Iepirkums: Saimniecības ēkas (malkas šķūņa) pārbūve un malkas šķūņa nojaukšana Jēkabpils novada Rubenes pagastā  26.03.2018.
© Iepirkumu Uzziņu Banka, 2007