IEPIRKUMI
Iepirkuma nosaukums Termiņš
Iepirkums: Angiogrāfijas iekārtu piegāde SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” un VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”  02.07.2018.
Iepirkums: Korpusa mēbeļu izgatavošana un uzstādīšana Tiesu administrācijas un tiesu iestāžu vajadzībām  02.07.2018.
Iepirkums: Dīzeļdegvielas piegāde SIA "Liepājas RAS" vajadzībām  28.06.2018.
Iepirkums: Mācību aprīkojuma un iekārtu iegāde un uzstādīšana "Telekomunikāciju tehniķis" mācību programmas nodrošināšanai  03.07.2018.
Iepirkums: Aprīkojuma piegāde un montāža Ventspils Mūzikas vidusskolā ar koncertzāles funkciju Lielajā laukumā, Ventspilī  06.07.2018.
Iepirkums: Pārtikas iegāde VSAC “Rīga” klientu vajadzībām  19.06.2018.
Iepirkums: Elektroenerģija Madonas novada pašvaldības, tās iestāžu un kapitālsabiedrību vajadzībām  29.06.2018.
Iepirkums: Studējošo portāla nomaiņa un mobilās lietotnes izveide  28.06.2018.
Iepirkums: Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums (t. sk. izvērtējums par nevienlīdzību veselības aprūpē un nevienlīdzību mājokļa pieejamības jomā)  03.07.2018.
Iepirkums: Vienota datu pārraides tīkla pakalpojuma sniegšana Latvijas Republikas Prokuratūrai  28.06.2018.
Iepirkums: Administratora pakalpojumi Sporta un veselības centrā, Krustabaznīcas ielā 9, Rīgā  05.07.2018.
Iepirkums: Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2018. gadā  15.06.2018.
Iepirkums: Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana (PIELIKUMS)  05.06.2018.
Iepirkums: Ietves seguma atjaunošana Viļakas pilsētas Liepnas ielai (papildināts)  11.06.2018.
Iepirkums: Grants seguma atjaunošana Viļakas pilsētas Vārpu ielai (papildināts)  11.06.2018.
Iepirkums: Grants seguma atjaunošana Viļakas pilsētas Ziedu ielai (papildināts)  11.06.2018.
Iepirkums: Ierīkošanas un demontāžas darbi objektā RI012/Installation and dismantling works at Base Station RI012  04.06.2018.
Iepirkums: Ielu un ceļu grants seguma atjaunošana un seguma apstrāde ar dubulto virsmu un apakšklāja sagatavošana Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā  11.06.2018.
Iepirkums: Būvuzraudzības veikšana ugunsdzēsības sistēmas ierīkošanā Lēdmanes ielā 3  11.06.2018.
Iepirkums: Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana būvprojekta “Dobeles novada izglītības iestāžu dabaszinātņu mācību centrs” (jaunbūve) īstenošanai  11.06.2018.
Iepirkums: Ierīkošanas darbi objektā RI231/Installation works at Base Station RI231  04.06.2018.
Iepirkums: Tvaika siltumenerģijas skaitītāju Krohne Messtechnik GmbH Optiswirl-4200F iegāde  14.06.2018.
Iepirkums: Ražošanas teritorijas "Ķieģeļceplis", Valkā būvniecība (pielikumi)  19.06.2018.
Iepirkums: Elektronisko pierādījumu iegūšanas un analīzes programmatūras iegāde Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes vajadzībām (pielikumi)  13.06.2018.
Iepirkums: AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekošanā esošas vai pērkamās zemes vienības ierīcības projekta izstrāde, zemes lietošanas mērķa noteikšana un kadastrālā uzmērīšana (144 000 Eur) (pielikumi)  08.06.2018.
Iepirkums: Striķu skolas ēkas pārbūve un iekšējo ūdensapgādes, siltumapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūve Zvārdes pagastā, Saldus novadā (grozījumi)  18.06.2018.
Iepirkums: Pārtikas iegāde VSAC “Rīga” klientu vajadzībām (650 000 Eur) (grozījumi)  19.06.2018.
Iepirkums: VNŪ Feimanka, ŪSIK kods 4324:01, pik.251/00-351/00 un pik.495/72-595/00 Silajāņu un Riebiņu p., Riebiņu nov., Preiļu p., Preiļu nov. un Vārkavas p., Vārkavas nov. atjaunošanas būvprojekta izgatavošana  11.06.2018.
Iepirkums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Dedums, ŪSIK kods 52514:01, pik.75/00-140/04 atjaunošana Trikātas un Brenguļu pagastos, Beverīnas novadā  11.06.2018.
Iepirkums: Lilastes ezera un Dūņezera savienojuma tīrīšana  12.06.2018.
Iepirkums: Elektroenerģija Madonas novada pašvaldības, tās iestāžu un kapitālsabiedrību vajadzībām ( grozījumi)  29.06.2018.
Iepirkums: Suņu pārtikas piegāde  11.06.2018.
Iepirkums: Korpusa mēbeļu izgatavošana un uzstādīšana Tiesu administrācijas un tiesu iestāžu vajadzībām (435 000 Eur)  02.07.2018.
Iepirkums: Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums (t.sk. izvērtējums par nevienlīdzību veselības aprūpē un nevienlīdzību mājokļa pieejamības jomā) (papildināts)  03.07.2018.
Iepirkums: Studējošo portāla nomaiņa un mobilās lietotnes izveide (papildināts)  28.06.2018.
Iepirkums: Administratora pakalpojumi Sporta un veselības centrā Krustabaznīcas ielā 9, Rīgā  05.07.2018.
Iepirkums: Dīzeļdegvielas piegāde SIA “Liepājas RAS” vajadzībām (papildināts)  28.06.2018.
Iepirkums: Aprīkojuma piegāde un montāža Ventspils Mūzikas vidusskolā ar koncertzāles funkciju Lielajā laukumā, Ventspilī (papildināts)  06.07.2018.
Iepirkums: Saimniecības preču piegāde (pielikums)  11.06.2018.
Iepirkums: Angiogrāfijas iekārtu piegāde SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” un VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (papildināts)  02.07.2018.
Iepirkums: Mācību aprīkojuma un iekārtu iegāde un uzstādīšana ‘’Telekomunikāciju tehniķis’’ mācību programmas nodrošināšanai.  03.07.2018.
© Iepirkumu Uzziņu Banka, 2007