IEPIRKUMI
Iepirkuma nosaukums Termiņš
Iepirkums: Būvdarbu uzraudzība un būvizstrādājumu testēšana  01.03.2019
Iepirkums: Laboratorijas ledusskapja-saldētavas piegāde un uzstādīšana  20.03.2019
Iepirkums: Degvielas iegāde (pielikums)  05.03.2019
Iepirkums: “Mobilās” laboratorijas – konteinera ar laboratorijas aprīkojumu paraugu sagatavošanai un vienkāršām analīzēm piegāde Latvijas Hidroekoloģijas institūta vajadzībām ERAF projekta ietvaros  23.03.2019
Iepirkums: Dīzeļa – elektrisko hibrīda autobusu piegāde (grozījumi, pielikums)  27.03.2019
Iepirkums: Tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbi ēkās (070) un (017) ”Ādažu nacionālajā mācību centrā”, Kadagā, Ādažu novadā”  14.03.2019
Iepirkums: Jaundzimušo transporta inkubatora kompleksa iegāde  14.03.2019
Iepirkums: Dažādu restrikcijas enzīmu un to buferu iegāde  22.03.2019
Iepirkums: Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – 1.kārta  22.03.2019
Iepirkums: Dažādu molekulāro reaģentu iegāde  22.03.2019
Iepirkums: Būvniecības darbu (ielu pārbūve) veikšana Daugavpils pilsētas rūpniecisko teritoriju publiskās infrastruktūras attīstībai (SAM 5.6.2.ietvaros) (pielikums0  27.03.2019
Iepirkums: Nieru aizstājterapijas nodrošinājuma ārstniecības līdzekļu piegāde (150 000 Eur) (pielikums)  21.03.2019
Iepirkums: Par video materiālu sagatavošanu sadarbības projekta "Bānīša zemes labumi- 33 km garumā un platumā"  25.02.2019
Iepirkums: ECB - Provision of General Planning Services (2019/S 034-075797)  18.03.2019
Iepirkums: Tender for the Provision of Health and Long-Term Care InsuranceServices and Related Claims Administration Services and Employee Assistance Programme (2019/S 029-063876)  15.03.2019
Iepirkums: ECB - Language training for business needs (PRO-003666) - CN 2019/S 033-073176  17.03.2019
Iepirkums: ECB - Legal Translation and other Related Services in Several EU Official Languages (2019/S 021-044862)  17.03.2019
Iepirkums: Pārnēsājamā IED frekvenču slāpētāja iegāde (pielikums)  04.03.2019
Iepirkums: Par AS ‘’RĪGAS SILTUMS’’ darbinieku redzes pārbaudēm un viņu nodrošināšanu ar redzes korekcijas līdzekļiem  14.03.2019
Iepirkums: Par tiesībām veikt siltumtīklu būvniecību ēku Kupriču ielā 1B, Rīgā, Kupriču ielā 1E, Rīgā, Kupriču ielā 1F, Rīgā, Kupriču ielā 1G, Rīgā, pieslēgšanai siltumtīkliem  15.03.2019
Iepirkums: Medikamentu un medicīnas palīgmateriālu piegāde  18.03.2019
Iepirkums: Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 1. kārta  18.03.2019
Iepirkums: Sadzīves tehnikas, aprīkojuma un mēbeļu piegāde PTF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros  18.03.2019
Iepirkums: Dokumentu vadības sistēmas piegāde un ieviešana  20.03.2019
Iepirkums: Degvielas piegāde sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanai 2019. gadā  25.03.2019
Iepirkums: Būvniecības darbu (ielu pārbūve) veikšana Daugavpils pilsētas rūpniecisko teritoriju publiskās infrastruktūras attīstībai (SAM 5.6.2. ietvaros)  27.03.2019
Iepirkums: Ķiveres AES-Mod1 "GKA" iegāde  27.03.2019
Iepirkums: Nieru aizstājterapijas nodrošinājuma ārstniecības līdzekļu piegāde  21.03.2019
Iepirkums: Ceļu virsmas atjaunošanas iekārtas iegāde  25.03.2019
Iepirkums: Caurteku un to elementu iegāde  22.03.2019
Iepirkums: Datoru konfigurācijas un programmatūras pārvaldības risinājuma piegāde un atbalsta nodrošināšana  26.03.2019
Iepirkums: Mikroautobusa ar laboratorijas aprīkojumu un automašīnas kravas piekabes piegāde Latvijas Hidroekoloģijas institūta vajadzībām ERAF projekta ietvaros  21.03.2019
Iepirkums: Par tiesībām pārdot elektroenerģiju AS "Rīgas siltums"  22.03.2019
Iepirkums: Mācību aprīkojuma un iekārtu piegāde Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma izglītības programmu "Viesnīcu pakalpojumi" un "Miltu izstrādājumu ražošana" vajadzībām  08.03.2019
Iepirkums: Rīgas pilsētas pašvaldības amatpersonu un darbinieku veselības apdrošināšana  21.03.2019
Iepirkums: Tukuma pilsētas teritorijas uzturēšanas un labiekārtošanas darbi  22.03.2019
Iepirkums: Dīzeļdegvielas iegāde  02.04.2019
Iepirkums: Par tiesībām veikt medicīnisko iekārtu tehnisko uzraudzību NMPD un VMR vajadzībām  04.03.2019
Iepirkums: Medicīnisko preču un materiālu piegāde ārstnieciskās un diagnostiskās darbības nodrošināšanai  12.03.2019
Iepirkums: Enerģētiskās koksnes pievešanas, šķeldošanas/drupināšanas un šķeldu transportēšanas pakalpojumu sniegšana 2019.–2023. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos  19.03.2019
Iepirkums: Vides reklāmas plakātu izgatavošana un eksponēšana Rīgā 2019. gadā  04.03.2019
Iepirkums: Būvprojekta izstrāde nedzīvojamo telpu pārbūvei par dzīvokļiem Miera ielā 2, Ogrē  04.03.2019
Iepirkums: Sarunu procedūra ar publikāciju “Signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas ierīču un to rezerves daļu piegāde”  05.03.2019
Iepirkums: Sporta dienas jauniešiem tehniskais nodrošinājums  26.02.2019
Iepirkums: Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas pasākumu zāles vienkāršota atjaunošana  11.03.2019
Iepirkums: Ielu un ceļu asfaltbetona seguma uzturēšana Carnikavas novadā  05.03.2019
Iepirkums: Remontmateriālu iegāde  04.03.2019
Iepirkums: Kokneses novada attīstības programmas izstrāde 2020. - 2026. gadam  04.03.2019
Iepirkums: Medicīnisko ierīču tehniskā apkope un remonts  27.02.2019
Iepirkums: Ekspertu piesaiste Valmieras pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu vērtēšanas komisijai  05.03.2019
Iepirkums: Jauna traktora iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām  04.03.2019
Iepirkums: Personas datu apstrādes atbilstības audits, sākotnējās atbilstības izveide un personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumu sniegšana  04.03.2019
Iepirkums: Monitoringa pakalpojumi sadzīves atkritumu poligonā “Ķīvītes” un rekultivētajā izgāztuvē “Šķēde”  04.03.2019
Iepirkums: PIKC "Daugavpils Būvniecības tehnikums" slēgta poligona praktisko apmācību darbnīcu un sporta zāles jaunbūve, Jātnieku ielā 87, Daugavpilī (grozijumi)  04.03.2019
Iepirkums: Valsts pētījumu programmas “Latviešu valoda” projekta „Latviešu valoda” (Nr.VPP-IZM-2018/2/0002) pētījuma galvenais izpildītājs un izpildītājs (pielikums)  01.03.2019
Iepirkums: Pasažieru mikroautobusa iegāde projekta "Social Inclusion of Elderly People" ("Aging in Comfort") ietvaros" (pielikums)  05.03.2019
Iepirkums: LTE kapacitātes pārbūve 10 bāzes stacijās.  26.02.2019
Iepirkums: Autotransportam paredzētās sašķidrinātās naftas  06.03.2019
Iepirkums: Medikamentu (zāļu), medicīnisko ierīču un personiskās higiēnas preču piegāde Rēzeknes pilsētas domes iestāžu un struktūrvienību vajadzībām (47 914 Eur)  08.03.2019
Iepirkums: Valsts nozīmes ūdensnotekas N-24, ŪSIK kods 3627752:01 pik. 00/00 – 84/05 atjaunošana Irlavas, Tumes un Degoles pagastā, Tukuma novadā  12.03.2019
Iepirkums: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība trīs objektiem Jelgavas pilsētā  13.03.2019
Iepirkums: Maisījuma sagatavošana no drupināta minerālmateriāla Jēkabpils novada “Laukāres atradnē” Jēkabpils CR vajadzībām (143 000 Eur)  08.03.2019
Iepirkums: Tiltu un caurteku inspekcijas  14.03.2019
Iepirkums: Stādījumu agrotehniskā kopšana  13.03.2019
Iepirkums: SEM-FIB attīrīšanas iekārtas un magnētisko trokšņu slāpētāju piegāde (grozījumi, pielikumi)  11.03.2019
Iepirkums: MĀCĪBU ĒKAS DAKTERU IELĀ 27 PĀRBŪVE, SMILTENĒ (grozījumi, pielikums)  11.03.2019
Iepirkums: LLU centrālā mācību korpusa telpu (inv. Nr.351,380,582,592,593,597,602) kosmētiskais remonts (pielikums)  27.02.2019
Iepirkums: Pētniecības iekārtu un aprīkojuma iegāde LVMI Silava  27.03.2019
Iepirkums: Siltumtrases atjaunošanas būvdarbi Baložu pilsētā  21.03.2019
Iepirkums: Viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Saldus pilsētā  15.03.2019
© Iepirkumu Uzziņu Banka, 2007, Sadarbības partneris iepirkumu informācijas apstrādei - Mercell iepirkumi | Sadarbības partneri Lietuvā: Mercell Lietuva pirkimai