IEPIRKUMI
Iepirkuma nosaukums Termiņš
Iepirkums: Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Talsu ielā 69, Ventspilī” (Nr. 4.3.1.0/17/A/058) ietvaros  14.09.2018.
Iepirkums: Centrālas eļļošanas sistēmu pumpja tipa KFU2 un KFUS2-64-924 remontam  11.09.2018.
Iepirkums: Elektroapgādes projekta izstrāde ( uzskaite un pēcuzskaite )  29.08.2018.
Iepirkums: Metāla detektors (70 000 Eur)  30.08.2018.
Iepirkums: Ziedu, ziedu kompozīciju un telpaugu piegāde  27.08.2018.
Iepirkums: Par automašīnu mazgāšanu un salonu ķīmisko tīrīšanu Valsts policijas vajadzībām (uz vienu gadu)  28.08.2018.
Iepirkums: Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra uzturēto Q-Matic rindu sistēmu apkalpošana  27.08.2018.
Iepirkums: Dabasgāzes iegāde (pielikumi)  27.08.2018.
Iepirkums: RFI Privilege Access Management solution for SEB  23.08.2018.
Iepirkums: Ēkas Akadēmiķa Graftio ielā 29-4, Daugavpilī, avārijas remontdarbi  17.08.2018.
Iepirkums: Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra sporta zāles, Leona Paegles ielā 5/7, Valmierā būvprojekta izstrāde (pielikumi)  28.08.2018.
Iepirkums: Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma „Valmiera domā un rada” druka (pielikums)  28.08.2018.
Iepirkums: Videonovērošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Valmierā (pielikums)  28.08.2018.
Iepirkums: Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas dienesta viesnīcas jaunbūves būvdarbu būvuzraudzība (pielikumi)  27.08.2018.
Iepirkums: Mežaudžu stādījumu iežogošana  28.08.2018.
Iepirkums: Saturiskās juridiskās mācības, izmantojot tiesu prakses apkopojumu (pielikumi)  01.10.2018.
Iepirkums: Par desmit jaunu, vienādu komercfurgona tipa, trafarētu un aprīkotu automašīnu iegādi (412 397 Eur) (pielikumi)  10.09.2018.
Iepirkums: Privātā partnera izvēle Rīgas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas nodrošināšanai (pielikumi)  30.08.2018.
Iepirkums: 2018.gada skrējiena „Daugavpils – Mežciems” laika iekārtas uzstādīšana un tiesāšana  17.08.2018.
Iepirkums: Veidlapu izgatavošana  0
Iepirkums: AS „Grindeks” zemes ierīcības projekta izstrāde Rencēnu ielā 3B, Rīgā  31.08.2018.
Iepirkums: VNĪ/2018/CA-219/2 “Apliecinājuma kartes izstrāde bruģa seguma maiņai, hidroizolācijas izbūvei un lietusūdens kanalizācijas sistēmas pārbūvei”  20.08.2018.
Iepirkums: Par pretokorozijas aizsardzības papīra iepirkumu  29.08.2018.
Iepirkums: Kartona grišanas polsterēšanas iekārta  31.08.2018.
Iepirkums: Arhīva plauktu pārvietošana Tiesu administrācijas, tiesu un tiesu zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām  28.08.2018.
Iepirkums: Finanšu pārskata revīzijas pakalpojums  27.08.2018.
Iepirkums: Būvdarbi projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes ēkā Marijas ielā 1E, Daugavpilī” ietvaros ( pielikumi)  29.08.2018.
Iepirkums: Zāģmateriālu piegāde PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” mācību procesa nodrošināšanai  27.08.2018.
Iepirkums: Par sabiedriskā transporta braukšanas biļešu, abonementa biļešu, līgumsoda kvīšu, līgumsoda rēķinu un kontroles talonu izgatavošanu un piegādi  05.09.2018.
Iepirkums: Objekta “Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona multifunkcionālas plašizklaides ēkas būvniecība” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība (papildināts)  07.09.2018.
Iepirkums: Kokskaidu granulu piegāde Priekuļu novada pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm  04.09.2018.
Iepirkums: Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības nodrošināšana 0,5 MWel biogāzes stacijas izbūvei (18 000 Eur)  07.09.2018.
Iepirkums: Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ikšķiles novada pašvaldības objektos (10 500 Eur)  31.08.2018.
Iepirkums: Latvijas Zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS) papildinājumu izstrāde informācijas ievadei par zvejas darbībām Latvijas iekšējos ūdeņos (papildināts)  31.08.2018.
Iepirkums: Piepūšamo telšu iegāde  28.08.2018.
Iepirkums: Autotransporta pakalpojumi kultūras, izglītības un sporta pasākumu vajadzībām  05.09.2018.
Iepirkums: Par kokskaidu granulu piegādi Talsu novada pašvaldības vajadzībām  04.09.2018.
Iepirkums: Creative service for Luminor Bank AS  03.09.2018.
Iepirkums: Pārtikas produktu iegāde NBS vajadzībām (grozījumi, pielikumi )  12.09.2018.
Iepirkums: Holteru un holtera datu apstrādes programmas piegāde SIA "Bauskas slimnīca"  27.08.2018.
Iepirkums: Autoceļa C-10 pārbūve  03.09.2018.
Iepirkums: Automašīnu operatīvais līzings (80 000 Eur)  05.09.2018.
Iepirkums: Kocēnu novada pašvaldības lauku ceļu pārbūve (809 488 Eur) (pielikumi)  27.08.2018.
Iepirkums: Medicīnas iekārtas un ierīces nodaļu vajadzībām (pielikumi)  04.09.2018.
Iepirkums: Spektrālais elipsometrs (pielikumi)  25.09.2018.
Iepirkums: Zemes vienības kadastrālā uzmērīšana  23.08.2018.
Iepirkums: Bauskas Centrālās bibliotēkas būvprojekta detalizācijas ekspertīze  27.08.2018.
Iepirkums: Laivu un laivu dzinēju iegāde (pielikumi)  24.08.2018.
Iepirkums: Pārtikas produktu piegāde Bebrenes vispārizglītojošajai un profesionālajai vidusskolai  24.08.2018.
Iepirkums: Piepūšamo atrakciju noma pasākumam bērniem un ģimenēm Svitenē  22.08.2018.
Iepirkums: Jumtiņu atjaunošana virs ieejas durvīm  24.08.2018.
Iepirkums: Ceļa locītavu un gūžas locītavu (bezcementa un cementējamo) endoprotēžu un to komponentu, kā arī intramedulāro stieņu sistēmu un plākšņu piegāde  28.08.2018.
Iepirkums: Koka konstruktors PII “Mārpuķīte”  24.08.2018.
Iepirkums: Gaiteņu grīdu vaskošana, fasādes logu un logu rāmju mazgāšana  24.08.2018.
Iepirkums: Būves Šautuve, kad.apz. 05000018208001, Raiņa ielā 29, Daugavpilī tehniska apsekošanu  27.08.2018.
Iepirkums: Apkures veida maiņa ēkām stacijā “Rēzekne 2” (papildināts)  22.08.2018.
Iepirkums: Trauku mazgājamo līdzekļu un dozatoru piegāde  24.08.2018.
Iepirkums: Svaru verificēšana un kalibrēšana  24.08.2018.
Iepirkums: Pelnu transportiera remonts KIV katliem, Brīvības ielā 38  21.08.2018.
Iepirkums: Ēdināšanas pakalpojumi Rēzeknes novada pašvaldības pasākumu dalībniekiem  24.08.2018.
Iepirkums: Katlumājas dienvidu puses kāpņu telpas logu nomaiņa Talsu ielā 69, Ventspils  21.08.2018.
Iepirkums: Dobeles novada Izglītības pārvaldes autotransporta tehnisko apkopju un remontdarbu nodrošināšana (pielikumi)  27.08.2018.
Iepirkums: Minerālmateriālu piegāde inženiertehniskiem darbiem un ceļu būvei  30.08.2018.
Iepirkums: Elektromontāžas darbi : "0.4kV tīkla Z-225-17 pārbūve, Ķiršu un Vēžu ielas, Jūrmala", IO-47403  23.08.2018.
Iepirkums: Lietus kostīma auduma iepirkums un šūšanas pakalpojums  22.08.2018.
Iepirkums: Elektromontāžas darbi : "Ostas iela 12, Ventspils (pieteikums Nr.122241174)"  23.08.2018.
Iepirkums: 1. (IO-56181) 0.4kV tīkla Z-89-09 un Z-196-07 pārbūve,Pumpuri,Jūrmala. 2. (IO-59118) 10kV KL posmā no TP_136 līdz TP_196 pārbūve, Pumpuri  24.08.2018.
Iepirkums: Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana objektiem Maskavas ielā 165, Rīgā un Miera ielā 31, Salaspilī (252 000 Eur) (pielikumi)  03.09.2018.
Iepirkums: Microsoft Dynamics (MS Navision MS CRM) biznesa apkalpošana un papildpakalpojumi  30.08.2018.
Iepirkums: Rullo kasešu žalūziju piegāde un uzstādīšana Limbažu novada ģimnāzijā Rīgas ielā 28, Limbažos  20.08.2018.
© Iepirkumu Uzziņu Banka, 2007