IEPIRKUMI
Iepirkuma nosaukums Termiņš
Iepirkums: VNĪ/2020/CA-10 Par kurināmās katlu mājas apkalpošanu Klēts iela 6, Gulbene  14.01.2020
Iepirkums: Mikroviļņu krāsns iegāde un piegāde  13.01.2020
Iepirkums: Elektroenerģijas piegāde Skrīveru novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām  14.02.2020
Iepirkums: Elektromateriālu un spuldžu iegāde  12.02.2020
Iepirkums: Rēzeknes vispārējās izglītības iestāžu mācību telpu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana  11.02.2020
Iepirkums: Mācību līdzekļu piegāde inovatīvu interešu izglītības programmu īstenošanai robotikas jomā  30.01.2020
Iepirkums: Tirgus izpēte par vēdināšanas un dzesēšanas sistēmas tehniskajām apkopēm Dārzciema ielā 70, Kronvalda bulvārī 1a un Noliktavas 2 un 2a, Rīgā  13.01.2020
Iepirkums: Datu ieguves pakalpojumi projekta "Starptautiskās pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas (OECD PIAAC) īstenošana Latvijā" ietvaros  10.02.2020
Iepirkums: ''Mākoņskaitļošanas'' infrastruktūras iepirkums  30.01.2020
Iepirkums: Par programmatūras piegādi un programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem  27.01.2020
Iepirkums: Infrastruktūras nomas iepirkums  10.02.2020
Iepirkums: Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienībām  24.01.2020
Iepirkums: Vispārīgā vienošanās par tiesībām veikt demonstrācijas iekārtu piegādi Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienību vajadzībām  31.01.2020
Iepirkums: Speciāli aprīkotu sauszemes transportlīdzekļu piegāde Valsts robežsardzes vajadzībām  03.02.2020
Iepirkums: Telpu nomas, ēdināšanas un naktsmītnes pakalpojumu nodrošināšana Projekta Nr.: LV‑RU‑052  16.01.2020
Iepirkums: Tirgus izpēte par apkures, ūdensapgādes, kanalizācijas avārijas seku novēršanu un apkopēm  13.01.2020
Iepirkums: Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas vajadzībām Tukuma novadā  24.01.2020
Iepirkums: Skolu ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām  24.01.2020
Iepirkums: (LB 2020/1) Par LETA elektroniskās informācijas pakalpojumu sniegšanu  21.01.2020
Iepirkums: (VIAA 2019/51 ERAF RMMT) RMMT dienesta viesnīcas pārbūves 2.kārta, Jūrmalas gatvē 90, Rīgā, mācību korpusa jumta vienkāršotā atjaunošana, Jūrmalas gatvē 96 k-2, Rīgā un pārejas jaunbūve Jūrmalas gatvē 96, Rīgā (grozījumi)  22.01.2020
Iepirkums: (SIF 2019/13) Atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai (grozījumi)  28.01.2020
Iepirkums: (LNP 2019/71) Ražošanas ēkas būvniecība Meliorācijas ielā 14, Limbažos (grozijumi)  21.01.2020
Iepirkums: Elektroenerģijas piegāde Skrīveru novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām (papildināts)  14.02.2020
Iepirkums: (LNP 2019/76) Sociālo pakalpojumu centra Cēsu ielā 7, Limbažos būvdarbi (grozījumi)  05.02.2020
Iepirkums: (RPD 2020/1 ERAF) Rēzeknes vispārējās izglītības iestāžu mācību telpu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana; (300 000 Eur)  11.02.2020
Iepirkums: Kino digitalizācijas infrastruktūras iepirkums  25.02.2020
Iepirkums: (SIA RNP 2019/93) Jumtu segumu remonts; (400 000 Eur) (grozījumi)  21.01.2020
Iepirkums: (LU PSK 2019/5 ERAF) Būvdarbu veikšana Jūrmalā, Vidus prospektā 38 ēkas piebūve un siltināšana, un Vidus prospektā 36 k-1 ēkas siltināšana (grozījumi)  20.01.2020
Iepirkums: Infrastruktūras nomas iepirkums (papildināts)  10.02.2020
Iepirkums: Datu ieguves pakalpojumi projekta “Starptautiskās pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas (OECD PIAAC) īstenošana Latvijā” ietvaros (papildināts)  10.02.2020
Iepirkums: Elektromateriālu un spuldžu iegāde (papildināts)  12.02.2020
Iepirkums: Fokusgrupas diskusijas “Jauna tūrisma piedāvājuma izveide” moderēšana ar ievadlekciju “Nauda seko idejai” Projekta Nr.: LV‑RU‑052  16.01.2020
Iepirkums: Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Projekta Nr.: LV‑RU‑052  16.01.2020
Iepirkums: Ergoterapeita piesaiste bērnu ar funkcionāliem traucējumiem individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei  22.01.2020
Iepirkums: (CSDD 2019/82) Transportlīdzekļu ātruma mērīšanas stacionāro objektu apsardzes pakalpojums  21.01.2020
Iepirkums: Smiltenes novada pagastu ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi (papildināts)  27.01.2020
Iepirkums: (VPP 2020/001AK) Pirmsskolas izglītības iestādes Palejas ielā 5, Valmierā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība  28.01.2020
Iepirkums: (BNP 2020/1) Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Burtiņš” ēkas piebūves būvniecība un labiekārtošana; (2 000 000 Eur)  31.01.2020
Iepirkums: (LNP 2020/01/ERAF) MĒBEĻU, IEKĀRTU UN APRĪKOJUMA IEGĀDE DAUDZFUNKCIONĀLAJAM SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRAM LUDZĀ  31.01.2020
Iepirkums: (AS OŪS 2019/17) Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka iela 4, Olaine energoefektivitātes paaugstināšana  11.02.2020
Iepirkums: (SIA Z 2019/04) Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaismas iela 1, Stūnīši, Olaines pagasts, Olaines novads energoefektivitātes paaugstināšana  11.02.2020
Iepirkums: (LND 2020/1) Torņu ielas, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā pārbūve  21.01.2020
Iepirkums: (ANP 2020/03) Amatas novada pašvaldības transportlīdzekļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi  22.01.2020
Iepirkums: Pašvaldības izdevuma “Jelgavas Novada Ziņas” druka  30.01.2020
Iepirkums: (RDSD 2019/22) Satiksmes pārvada pār dzelzceļa sliežu ceļiem “Rīga- Skulte” ar pievedceļiem 1.kārtas būvniecības būvuzraudzība (grozījumi)  21.01.2020
Iepirkums: Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. Gadam projekts Rr. Lv-ru-010 “not just books” (ne tikai grāmatas) Balvu centrālās bibliotēkas domēna vārda, servera un programmatūras iegāde rokasgrāmatas uzņēmējiem uzturēšanai (grozījumi)  17.01.2020
Iepirkums: Autopārvadājumu pakalpojums mikroautobusu maršrutiem Rīgas robežās (Pārdaugavas reģions)  20.01.2020
Iepirkums: Rūjienas novada pašvaldības īpašumā esošo sauszemes transportlīdzekļu OCTA un KASKO apdrošināšana  16.01.2020
Iepirkums: Daugavpils Ledus sporta skolai ziedu un ziedu kompozīciju piegāde 2020.gadā  14.01.2020
Iepirkums: Gaitas laboratorija, aprīkojums biromehānisku klīnisko novērtējumu veikšanai  24.01.2020
Iepirkums: Medicīnas ierīces, aprīkojums, instrumenti  24.01.2020
Iepirkums: Medicīnas ierīces, aprīkojums, instrumenti  24.01.2020
Iepirkums: "20kV līniju LC-22 (no NC22-55 līdz NC22-36) un NC22-19 atjaunošana Priekuļu novada Priekuļu pagastā", IO-103719  20.01.2020
Iepirkums: "T-4090 "Roņi" 20/0,4kV tīkla un komercuzskaišu pārbūve Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā", IO-56733  20.01.2020
Iepirkums: "A/st.21 "Pļaviņas" jaudas slēdža DS22 pārvietošana, Pļaviņas, Pļaviņu novads" IO-107362.  21.01.2020
Iepirkums: "20 kV EPL pārbūve līnijā T-1415 Ape, Apes novads", IO-110576.  21.01.2020
Iepirkums: "0,4 kV EPL pārbūve pie TP-1205, Bīranti, Ziemera pagasts, Alūksnes novads", IO-57301.  21.01.2020
Iepirkums: "20kV līnijas LC-22 posmā no balsta Nr. 217 līdz NC22-05 atjaunošana Priekuļu novada Priekuļu pagastā ", IO-103722.  20.01.2020
Iepirkums: Vieglā automobiļa iegāde  24.01.2020
Iepirkums: Daugavpils ISVS sacensības apbalvojumu izgatavošana  14.01.2020
Iepirkums: Divas kafijas pauzes un pusdienu pakalpojuma nodrošināšana projekta Nr. LLI 396 (HOSPITALS FOR CBC) apmācību semināra dalībniekiem  17.01.2020
Iepirkums: (RVC 2019/25) Atkārtots iepirkums medicīnisko iekārtu un aprīkojuma iegādei, 3.kārta; (119 000 Eur) (papildināts)  14.01.2020
Iepirkums: Jogas nodarbību vadīšana projekta „Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” (Nr.9.2.4.2./16/I/053) ietvaros  24.01.2020
Iepirkums: Par kravu inspekcijas veikšanu  17.01.2020
Iepirkums: (RNP 2020/1) Autotransporta pakalpojumi izglītības, sporta un kultūras pasākumu vajadzībām; (58 000 Eur)  04.02.2020
Iepirkums: (JNP 2020/02) Lielvircavas muižas kungu nama telpu atjaunošana  21.01.2020
Iepirkums: (SNP 2020/2) Nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšana  21.01.2020
Iepirkums: (PND 2020/1) Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Preiļu novada pašvaldības autotransportam  21.01.2020
Iepirkums: (VAS "LGS" 2020/3) Zemes (10 ha) rekultivācija Radionavigācijas objektā, Daugavpils novads, Lociki  21.01.2020
Iepirkums: (LIAA 2020/2 ERAF) Kravas pārvadājumu nodrošināšana izstādes „FOODEX 2020” dalībnieku ekspozīcijas materiālu nogādāšanai Tokijā, Japānā  21.01.2020
© Iepirkumu Uzziņu Banka, 2007, Sadarbības partneris iepirkumu informācijas apstrādei - Mercell iepirkumi | Sadarbības partneri Lietuvā: Mercell Lietuva pirkimai | Sadarbības partneri Lietuvā: pirkimai365.lt