IEPIRKUMI
Iepirkuma nosaukums Termiņš
Iepirkums: (R1S 2020/24-IEP) Atkārtots iepirkums medicīnas gāzu iegādei un uzglabāšanas tvertņu nomai  09.03.2020
Iepirkums: (ZRS 2020/6) “Fakoemulsifikācijas iekārtas piegāde un uzstādīšana SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”” (pielikums)  12.03.2020
Iepirkums: Valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) posma km 53,40–57,80 pārbūve un posma km 57,80–61,26 seguma atjaunošana  27.03.2020
Iepirkums: Valsts galveno autoceļu A12 Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas rob.(Terehova) posma km 96,6–106,0 un A13 Krievijas rob.(Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas rob.(Medumi) posma km 46,91–47,725 pārbūve  03.04.2020
Iepirkums: Administratīvās ēkas Rīgā, Invalīdu ielā 1, projektēšana, autoruzraudzība, demontāža, būvniecība un teritorijas labiekārtošana  31.03.2020
Iepirkums: Frakcionētu šķembu un dolomīta šķembu maisījuma iegāde  27.03.2020
Iepirkums: Sevišķi augstas izturības neausta materiāla lokšņu iegāde  01.04.2020
Iepirkums: Higiēnas preču piegāde  26.03.2020
Iepirkums: Transportlīdzekļu sagatavošanas, krāsošanas – žāvēšanas kameru un krāsu jaukšanas telpas un papildaprīkojuma piegāde Daugavpils Būvniecības tehnikuma vajadzībām  26.03.2020
Iepirkums: Parku ikdienas apsaimniekošanas pakalpojumi Liepājas pilsētā  01.04.2020
Iepirkums: Par sporta pasākumu organizēšanas un mārketinga komunikācijas pakalpojumu sniegšanu (papildināts)  13.03.2020
Iepirkums: (JPPP 2020/02) Sauszemes transportlīdzekļu tehniskā apkope un remonts (pielikums)  09.03.2020
Iepirkums: Darba apģērbu un apavu, klientu apģērbu, apavu un mīkstā inventāra piegāde VSAC "Zemgale" vajadzībām (papildināts)  02.04.2020
Iepirkums: (PIKC LMMDV 2020/3) Datortehnikas un foto videotehnikas piegāde PIKC LMMDV vajadzībām  09.03.2020
Iepirkums: (VADC 2020/10) Elektroenerģijas piegāde  09.03.2020
Iepirkums: (LU 2020/4_I_ERAF) Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana  09.03.2020
Iepirkums: (VAMOIC 2019/216) Lidmašīnu An-2 rezerves daļu iegāde ar vai bez uzstādīšanas pakalpojuma  07.04.2020
Iepirkums: (BIOR 2020/7/EJZF) Mazo vaļveidīgo (cūkdelfīnu) nejaušas piezvejas rūpnieciskajā zvejā monitorings 2020. gadā  10.03.2020
Iepirkums: (p/a "Jaunāmuiža" 2020/2) Jumta seguma nomaiņas darbi Krustpils novada pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” ēkā  10.03.2020
Iepirkums: Nr.51 (2020) - Apkures katla nomaiņa akciju sabiedrības "Gaso" Ogres iecirknī Stirnu ielā 6, Ogrē (RE-0111-20)  20.03.2020
Iepirkums: Pilsētas laukumu un to infrastruktūras ikdienas kopšanas pakalpojumi Liepājas pilsētā  11.03.2020
Iepirkums: Elektroenerģijas piegāde SIA "Rīgas ūdens"  26.03.2020
Iepirkums: SMS izsūtīšanas pakalpojuma iegāde  04.03.2020
Iepirkums: Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Veselības aprūpe modernizēšanai ERAF projekta ietvaros  27.03.2020
Iepirkums: Daugavpils pilsētas ielu apgaismojumu telemehānikās sistēmas apkalpošana  02.03.2020
Iepirkums: Velotrases izveide Lojas ciemā  12.03.2020
Iepirkums: (ONP 2020/6) Birzgales ielas pārbūve; (493 837 Eur) (grozījumi)  18.03.2020
Iepirkums: Elektroenerģijas piegāde SIA "Rīgas ūdens" (papildināts)  26.03.2020
Iepirkums: "T-4360 "Svētciems" Z-5, Z-10 un T-8007 "Siltums" 20/0.4kV tīkla un komercuzskaišu pārbūve Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagastā ", IO-56779  04.03.2020
Iepirkums: Transportlīdzekļu sagatavošanas, krāsošanas – žāvēšanas kameru un krāsu jaukšanas telpas un papildaprīkojuma piegāde Daugavpils Būvniecības tehnikuma vajadzībām (papildināts)  26.03.2020
Iepirkums: Valsts galveno a/c A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas rob. (Terehova) posma km 96,6-106,0 un A13 Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas rob. (Medumi) posma km 46,91-47,725 pārbūve (papildināts)  03.04.2020
Iepirkums: Valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) posma km 53,40-57,80 pārbūve un posma km 57,80 – 61,26 seguma atjaunošana (papildināts)  27.03.2020
Iepirkums: (RAKUS 2020/13K) Sevišķi augstas izturības neausta materiāla lokšņu iegāde; (140 000 Eur)  01.04.2020
Iepirkums: "Ārtipa jaudas slēdžu ar RAA un DVS izbūve (pie AB31-26 un AB21-01) un 20 kV GVL LB-23, LB-24, LB-26, LC-26 un LB-31 pārbūve Pārgaujas novada Stalbes pagastā", IO-88488  04.03.2020
Iepirkums: Frakcionētas šķembas un dolomīta šķembu maisījumu iegāde (papildināts)  27.03.2020
Iepirkums: (VNĪ 2020/4/4/AK-5) Higiēnas preču piegāde; (200 000 Eur)  26.03.2020
Iepirkums: "T-4413 "Vīganti" 0.4kV tīkla pārbūve Limbažu novada Skultes pagastā", IO-55471  04.03.2020
Iepirkums: (TNA 2019/21) Administratīvās ēkas Rīgā, Invalīdu ielā 1 projektēšana, autoruzraudzība, demontāža, būvniecība un teritorijas labiekārtošana  31.03.2020
Iepirkums: (LPP 2020/44) Parku ikdienas apsaimniekošanas pakalpojumi Liepājas pilsētā  01.04.2020
Iepirkums: (RD IKSD 2020/7) Karogu, vertikālo karogu izgatavošana un piegāde pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros  10.03.2020
Iepirkums: (TNP 2020/17) “Būvuzraudzība telpu pārbūvei deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanai”  10.03.2020
Iepirkums: (VPP 2020/010P) Ekspertu piesaiste Valmieras pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu vērtēšanai  10.03.2020
Iepirkums: Diagnostiskie komplekti koronavīrusa SARS-CoV-2 (2019nCoV) noteikšanai un ierīces klīnisko paraugu noņemšanai  02.03.2020
Iepirkums: (SIA AAS "Piejūra" 2020/3) Reversās osmozes iekārtas apkope cieto sadzīves atkritumu poligonā "Janvāri", Talsu novadā  13.03.2020
Iepirkums: (RDzN 2020/10/MI) Vakcīnas  10.03.2020
Iepirkums: Specapģērba, dzinēju un smērvielu piegāde Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centra “Jaunība” pulciņa “Jaunie Kartingisti’’ vajadzībām  04.03.2020
Iepirkums: (VPP 2020/011B) Valmieras pilsētas estrādes grīdas atjaunošana  10.03.2020
Iepirkums: Kastu mazgāšanas mašīna  11.03.2020
Iepirkums: (ZPR 2020/2) Atklāts konkurss „Bezvadītāja automatizētā transporta līdzekļa piegāde demonstrācijai, demonstrācija un apkalpošana projektā SohjoaBaltic”  20.03.2020
Iepirkums: (JPD 2019/117/AK) Jelgavas pilsētas inženierbūvju ikdienas uzturēšanas darbi; (3 500 000 Eur) (grozījumi)  10.03.2020
Iepirkums: (KND 2020/6) Skeitparka aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Kokneses novada Vecbebru ciemā (atkārtoti)  10.03.2020
Iepirkums: (BNP 2020/05) Mēness ielas posma pārbūve un ielu apgaismojuma izbūve Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā  09.03.2020
Iepirkums: (JPD 2020/20) Gājēju celiņa izbūve Skolas ielas posmā no Satiksmes ielas līdz Jurģu ielai, Jūrmalā  11.03.2020
Iepirkums: (JPD 2020/10) Būvprojektu izstrāde autostāvvietu paplašināšanai un seguma atjaunošanai pilsētas iekškvartālos, Jūrmalā un tā ietvaros veicamā autoruzraudzība  11.03.2020
Iepirkums: Psihologu pakalpojumu nodrošināšana Valsts policijas vajadzībām (uz diviem gadiem) (papildināts)  06.03.2020
Iepirkums: Pērļu vannas piegāde (grozījumi)  25.03.2020
Iepirkums: (VADC 2020/12) Imūnhematoloģijas laboratorijas telpu izveidošana atbilstoši labas ražošanas prakses standartiem  09.03.2020
Iepirkums: (ANP 2020/7) Vasaras puķu stādu piegāde, stādīšana un stādījumu kopšana apstādījumos, puķu podos, piramīdās un kastēs Auces novadā 2020.gadā  09.03.2020
© Iepirkumu Uzziņu Banka, 2007, Sadarbības partneris iepirkumu informācijas apstrādei - Mercell iepirkumi | Sadarbības partneri Lietuvā: Mercell Lietuva pirkimai | Sadarbības partneri Lietuvā: pirkimai365.lt