IEPIRKUMI
Iepirkuma nosaukums Termiņš
Iepirkums: "Skanstes teritorijas revitalizācijas 1. kārta" un "Skanstes teritorijas revitalizācijas 1. kārtas saimnieciskās kanalizācijas un ūdensvada savienošana ar Bukultu ielu" būvniecība  19.07.2019
Iepirkums: Apvienotie projektēšanas darbi, būvdarbi, iekārtu piegādes un montāžas darbi objektā "No atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas Ventspilī, Talsu ielā 69"  26.07.2019
Iepirkums: Pārtikas produktu piegāde Dagdas novada pašvaldības iestādēm (01.09.2019.–31.08.2020.)  16.07.2019
Iepirkums: Mēbeļu un žalūziju piegāde un uzstādīšana Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā.  19.07.2019
Iepirkums: Insulta vienības pacientu novērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"  19.07.2019
Iepirkums: Slogošanas iekārtas ar dzinēju un pjezoelektriska spiediena devēja signāla pastiprinātāja piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros  16.07.2019
Iepirkums: Hidrauliskās preses iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros  23.07.2019
Iepirkums: Dažādu antivielu un ar to izpēti saistītu produktu iegāde  12.07.2019
Iepirkums: Marķētas dīzeļdegvielas piegāde Ventspils brīvostas kuģiem  15.07.2019
Iepirkums: TEC-2 elektroiekārtu un kontrolmēriekārtu uzturēšanas remonts 2020.–2021. gadā  15.07.2019
Iepirkums: Certification Intermediary Service of the Nysmart Dual-Fuel System  21.06.2019
Iepirkums: Autotransporta piebrauktuves pārbūve ar stāvvietu ierīkošanu un caurlaides novietošanu Liepājas SEZ "Terrabalt" SIA terminālam Liepājas ostā (papildināts)  20.06.2019
Iepirkums: (CNP 2019/31/ERAF) Mēbeļu un žalūziju piegāde un uzstādīšana Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā. (pielikums)  19.07.2019
Iepirkums: Bāzes stacijas "Latvijas Balzāms" izbūve un instalācija.  20.06.2019
Iepirkums: (LVRTC 2019/11) Dabasgāzes piegāde  01.07.2019
Iepirkums: (RTK 2019/7) Rīgas Tehniskās koledžas koridora remonta darbu veikšana  27.06.2019
Iepirkums: Iekārtu un aprīkojuma piegāde Smiltenes tehnikuma izglītības programmas “Hidrobūvju būvtehniķis” un “Lopkopības tehniķis” vajadzībām (grozījumi)  02.07.2019
Iepirkums: (RPMK 2019/4) Dienesta viesnīcas telpu remonts  28.06.2019
Iepirkums: (VLK 2019/01/KF) Apvienotie projektēšanas darbi, būvdarbi, iekārtu piegādes un montāžas darbi objektā – No atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas Ventspilī, Talsu ielā 69  26.07.2019
Iepirkums: Daudzfunkcionālās inovāciju centra jaunbūves, revitalizējot degradēto teritoriju, būvniecība Rūpniecības ielā 2, Ventspilī. (grozījumi)  28.06.2019
Iepirkums: Būvniecības inženierzinātņu fakultātes mācību korpusa Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā, pārbūve RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros (12 500 000 Eur) (grozījumi)  05.07.2019
Iepirkums: Būvdarbu veikšana objektā “J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas ēkas Marijas ielā 1D, Daugavpilī renovācija" (SAM 4.2.2. ietvaros) (grozījumi)  08.07.2019
Iepirkums: Valsts apbalvojumu izgatavošana (papildināts)  01.08.2019
Iepirkums: Lietus kostīma jaku un bikšu šūšana (grozijumi)  17.07.2019
Iepirkums: Elektroenerģijas piegāde Ādažu pašvaldības un kapitālsabiedrību objektiem (grozijumi)  09.07.2019
Iepirkums: Mobilo sakaru operatoru sniegto pakalpojumu iegāde Zemkopības ministrijai un tās padotībā esošajām tiešās pārvaldes iestādēm (papildināts)  25.07.2019
Iepirkums: Augsnes gatavošana ar rotējošo pacilotāju 2019.-2021.gadā (papildināts)  22.07.2019
Iepirkums: (VAS "LAU" 2019/30_AK) Asfaltbetona iegāde; (Cena: 500 000 eur)  19.07.2019
Iepirkums: (RSU 2019/54/AFN-MI) Automobīļa ilgtermiņa noma  01.07.2019
Iepirkums: (VPP 2019/047AK) Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Valmieras Viestura vidusskolai  18.07.2019
Iepirkums: (LVM M MI 2019/222_B) Meža autoceļa “Niedrupītes ceļš” būvdarbi LVM Ziemeļlatgales reģiona Žīguru meža iecirknī  02.07.2019
Iepirkums: (VIAA 2019/28 ERAF KT) Profesionālās izglītības kompetences centra ”Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” dienesta viesnīcas ēkas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana  05.07.2019
Iepirkums: (Ambeļu PP 2019/3) „Ambeļu pagasta ceļa 42-3 “Ambeļi –Graiži” 2.985 – 4.510 km klātnes atjaunošana” (pielikums)  27.06.2019
Iepirkums: Uzturēšanas remonta darbi AS "Sadales tīkls" līdz 2022.gadam (papildināts)  15.07.2019
Iepirkums: Tūrisma pakalpojumu pilnveidošanas būvniecības darbi Atpūtas un sporta kompleksā "Dzintarkrasts"  10.07.2019
Iepirkums: (DAP 2019/26-MI) Monitoringa inventāra iegāde  01.07.2019
Iepirkums: (KP 2019/017A-ERAF) Plūdu riska samazināšanas pasākumi Ventspils pilsētā – Vidumupītes gultnes atjaunošana posmā no Durbes ielas līdz īpašumam Kuldīgas ielā 114 un caurtekas pārbūve Viduma ielā, Ventspilī  05.07.2019
Iepirkums: Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma ēku kompleksa izbūve un teritorijas labiekārtošana (grozījumi)  03.07.2019
Iepirkums: (DNP 2019/17)Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Dobeles novada izglītības iestādēs (grozījumi)  27.06.2019
Iepirkums: (ONP 2019/40) Trošu tilta pār Ogres upi un skatu platformas Ogres novada Meņģeles pagastā būvniecība; (Cena: 198 030 eur) (grozījumi)  28.06.2019
Iepirkums: (LNP 2019/34) Ražošanas ēkas būvniecība Meliorācijas ielā 14, Limbažos (grozījumi)  28.06.2019
Iepirkums: Būvdarbu veikšana pasūtītāja dalībai SAM 4.2.1. 2. aktivitātes ietvaros (papildināts)  10.07.2019
Iepirkums: (IeM NVA 2019/58) Pievedceļa remonts un būvdarbu ieceres dokumentācijas izstrāde Nodrošinājuma valsts aģentūras izņemtā autotransporta stāvlaukumā Liepājas ielā 2b, Ludzā, Ludzas novadā  01.07.2019
Iepirkums: (DRS 2019/48) Ugunsgrēka drošības sistēmas tehniskās apkopes veikšana  01.07.2019
Iepirkums: (IeVP 2019/60) Dārzeņu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām, piemērojot zaļā publiskā iepirkuma kritērijus; (Cena: 143 999 eur)  03.07.2019
Iepirkums: (SIAJS 2019/18) TIPOGRĀFIJAS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA SIA “JŪRMALAS SLIMNĪCA” VAJADZĪBĀM  03.07.2019
Iepirkums: (RPD 2019/63 ERAF) “Dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Viļānu ielā 10, Rēzeknē”; (Cena: 180 000 eur)  04.07.2019
Iepirkums: (RSU 2019/53/AFN-MI) Degvielas iegāde  01.07.2019
Iepirkums: (LVA 2019/18/ESF/B) Pedagogu pieredzes apmaiņas un sadarbības pasākuma organizēšana (grozījumi)  28.06.2019
Iepirkums: Darba apavi  28.06.2019
Iepirkums: Skursteņa nomaiņa un mobilo sakaru bāzes stacijas rekonstrukcija  01.07.2019
Iepirkums: Hidrošļūteņu, šļūteņu, tehniskās gumijas un gumijas izstrādājumu piegāde  20.06.2019
Iepirkums: The Teamakers Guest House  00.01.1900
Iepirkums: (ZNP 2019/3) “ZILUPES NOVADA PASIENES PAGASTA PA3 PASIENE – GRIŠINA - KATALOVA LAUKU GRANTS CEĻA 0 KM LĪDZ 11,29 KM PĀRBŪVE”; (Cena: 900 000 eur) (pielikums)  03.07.2019
Iepirkums: (RSU 2019/15/ZI-AK) Dažādu antivielu un ar to izpēti saistītu produktu iegāde; (Cena: 60 000 eur) (pielikums)  12.07.2019
Iepirkums: (VSIA "Latvijas Koncerti" 2019/9) Datora iegāde  01.07.2019
Iepirkums: (VSIA "Latvijas Koncerti" 2019/8) Mūzikas instrumenta (baroka timpānu) iegāde  01.07.2019
Iepirkums: (VSIA "Latvijas Koncerti" 2019/6) Mūzikas instrumenta (tubas) iegāde  01.07.2019
Iepirkums: (ALSL 2019/4) Projektēšana Alūksnes slimnīcas rehabilitācijas un fizikālās terapijas nodaļas pārbūvei un bērnu un ginekoloģijas nodaļas vienkāršotai atjaunošanai un autoruzraudzība  08.07.2019
Iepirkums: (BND 2019/12) “Baldones vidusskolas 2019. gada remontdarbu etaps”  01.07.2019
Iepirkums: (AS LVM ZL 2019/224_B) Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana un risu līdzināšana Ziemeļlatgales reģionā 2019.gadā  01.07.2019
Iepirkums: (SNP 2019/36) Granulu piegāde Saldus novada pašvaldības vajadzībām  11.07.2019
Iepirkums: (SNP 2019/13/AK) Teritorijas labiekārtošana un lietus kanalizācijas izbūve Melioratoru ielā 2 un Pulkveža Brieža ielā 80, Siguldā, Siguldas novadā; (Cena: 170 000 eur)  04.07.2019
Iepirkums: (VAMOIC 2019/126) Remontdarbi: ēkās Skanstes ielā 8, Rīgā; ēkās "Rīti", Stūnīši, Olaines pagastā, Olaines novadā; ēkās Vienības gatvē 56, Rīgā; ēkās Maiznīcas ielā 5, Rīgā  16.07.2019
Iepirkums: (VND 2019/9) Remonta darbi Vecumnieku novada pašvaldības ēkās  01.07.2019
Iepirkums: (RSU 2019/16/ZI-AK) Dažādu laboratorijas reaģentu un to komplektu iegāde-3.kārta; (Cena: 50 000 eur) (pielikums)  28.06.2019
Iepirkums: (VNĪ 2019/7/2-4/AK-32) Logu nomaiņas un restaurācijas darbu veikšana Rīgā, Baznīcas ielā 25  04.07.2019
Iepirkums: (KND 2019/12)Kandavas novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts; SIA "VSD Serviss" (40103624534); 47 657 EUR  00.01.1900
Iepirkums: Bāzes stacijas "DP_Valmieras i." pārbūve.  28.06.2019
Iepirkums: Autostāvvietas vadības un apmaksas sistēmas ierīkošana, apkope, uzturēšana un remonts AS “Rīgas Centrāltirgus” vajadzībām  12.07.2019
© Iepirkumu Uzziņu Banka, 2007, Sadarbības partneris iepirkumu informācijas apstrādei - Mercell iepirkumi | Sadarbības partneri Lietuvā: Mercell Lietuva pirkimai