IEPIRKUMI
Iepirkuma nosaukums Termiņš
Iepirkums: Ventilējamā kamera ķīmijas laboratorijā  17.09.2019
Iepirkums: 3D laparoskopijas aprīkojuma komplekta iegāde  12.09.2019
Iepirkums: Būvuzraudzības pakalpojumi Ulbrokas vidusskolas ēdnīcas un sākumskolas piebūves būvdarbiem (papildināts)  29.08.2019
Iepirkums: (AS LVM MI 2019/289_B) Infrastruktūras objekta "Upes ceļš" ikdienas uzturēšanas darbi  27.08.2019
Iepirkums: Iekārtu un aprīkojuma iegāde Rehabilitācijas un fizikālās terapijas nodaļai  17.09.2019
Iepirkums: (SIA "Norma K" 2019/6) Riteņtraktora iekrāvēja – ekskavatora, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, piegāde PSIA „ Norma K” vajadzībām; (Cena: 60 000 eur)  12.09.2019
Iepirkums: (PSKUS 2019/115) Gamma detektora limfmezgliem piegāde  26.08.2019
Iepirkums: (ALSL 2019/5) Iekārtu un aprīkojuma iegāde Rehabilitācijas un fizikālās terapijas nodaļai  17.09.2019
Iepirkums: (INP 2019/11) Apgaismojuma izbūve Uzvaras, Vairoga, Upes, Pils un Senatnes ielā, Ikšķilē  26.08.2019
Iepirkums: (LND 2019/12) Mērniecības un zemes ierīcības darbu pakalpojumi Līgatnes novada pašvaldības vajadzībām  26.08.2019
Iepirkums: (RPKIA 2019/11) Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana kultūras pilī “Ziemeļblāzma"  26.08.2019
Iepirkums: (RTU 2019/79) Ventilējamā kamera ķīmijas laboratorijā  17.09.2019
Iepirkums: (TNS 2019/6) DŪMVADU, TĀS PAKĀJU UN VENTILĀCIJAS KANĀLU TĪRĪŠANAS DARBI SIA” TALSU NAMSAIMNIEKS “ VAJADZĪBĀM  09.09.2019
Iepirkums: (VT 2019/07/AK) ELEKTROENERĢIJAS IEGĀDE VALMIERAS TEHNIKUMA VAJADZĪBĀM  04.09.2019
Iepirkums: 3D laparoskopijas aprīkojuma komplekta iegāde (papildināts)  12.09.2019
Iepirkums: (VND 2019/16 AK) Degvielas piegāde Viļakas novada Šķilbēnu pagasta pārvaldei (pielikums)  16.09.2019
Iepirkums: Jaunu autobusu iegāde SIA Jēkabpils autobusu parks vajadzībām (grozījumi)  26.08.2019
Iepirkums: Autotransporta un traktortehnikas pakalpojumi  23.08.2019
Iepirkums: „Dzīvojamo māju ārējā elektroapgāde, Dzintaru iela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 Jūras iela 17, 18, 19, 20, 21, 21A, 24, 26, 28, Upes iela 2, 4, 6, 8, Vecdubultu iela 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8  22.08.2019
Iepirkums: „Dzīvojamo māju ārējā elektroapgāde, Bebrīšu ielā, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā”, pieteikumu Nr. 109091185; 109132183; 101823199; 111116184;  22.08.2019
Iepirkums: Tramvaju vagonu rezerves daļu iegāde  03.09.2019
Iepirkums: (SIA ANSS 2019/2) Staiceles Lielā iela 7 granulu apkures katlu iegāde  26.08.2019
Iepirkums: (RS/2019/33) Par sūcinātu koka gulšņu ar metāla plāksnēm galos piegādi  04.09.2019
Iepirkums: (SIA RM 2019/38) Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un demontāžas darbu veikšana objektā Meža prospekts 5, Rīga  03.09.2019
Iepirkums: Teļu kūts un pakaišu kūtsmēslu krātuves būvniecība  04.09.2019
Iepirkums: VNĪ/2019/CA-233/4 Videonovērošanas monitors ar BNC ieeju (4 gab.)  23.08.2019
Iepirkums: LVRTC EST infrastruktūras iznešanas darbu veikšana no autoceļa P127 rekonstrukcijas zonas  22.08.2019
Iepirkums: LVRTC EST infrastruktūras iznešanas darbu veikšana no autoceļa P108 rekonstrukcijas zonas  22.08.2019
Iepirkums: Interaktīva lekcija - diskusija par emocionālo līdzsvaru dzīvē [ESF]  30.08.2019
Iepirkums: Garīgās veselības lekcija senioriem [ESF]  30.08.2019
Iepirkums: (JND 2019/15) Skolēnu pārvadājumu nodrošinājums Jaunpiebalgas vidusskolai 2019./2020. mācību gadā  26.08.2019
Iepirkums: (AS LVM MI 2019/285_Ak) Meža meliorācijas sistēmu "Laužu kanāls", "Karogi", "Mežgals" būvdarbi LVM Vidzemes reģionā  30.08.2019
Iepirkums: (KP 2019/047U) Pārvietojamo tualešu uzstādīšana un uzturēšana 2020. un 2021.gadā, Ventspilī  09.09.2019
Iepirkums: (RDITC 2019/12) Hewlett Packard iekārtu un programmatūras tehniskā atbalsta piegāde un nodrošināšana  26.08.2019
Iepirkums: (IeVP 2019/63) Rīgas Centrālcietuma 1. un 3. korpusa dzīvojamo kameru un palīgtelpu remonts (grozījumi)  29.08.2019
Iepirkums: (VNĪ 2019/3/1-2/B-3) Juridiskie pakalpojumi korporatīvās pārvaldības/darba tiesību, būvniecības un nekustamā īpašuma pārvaldības jomā  27.08.2019
Iepirkums: (BNP 2019/26) Pārtikas produktu piegāde 2019.gadam Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām  26.08.2019
Iepirkums: (LVM M MI 2019/288_I) Par meža meliorācijas sistēmu “Žogotu purva masīvs” un “Kurjanovas masīvs” būvdarbu būvuzraudzību  27.08.2019
Iepirkums: (TNP 2019/81) “Apliecinājuma kartes izstrāde “Sabiles pamatskolas mācību vides un infrastruktūras uzlabošana”” (atkārtoti)  27.08.2019
Iepirkums: (MPP 2019/1) Alūksnes novada pašvaldības Malienas pagasta autoceļu uzturēšana  26.08.2019
Iepirkums: (JPD 2019/104/ A115/IP50) Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu remontdarbi  28.08.2019
Iepirkums: (VADC 2019/19) Temperatūru monitoringa sistēma  30.08.2019
Iepirkums: (VSAC Latgale 2019/6) VSAC “Latgale” filiāles “Mēmele” esošās apkures sistēmas pārbūve izbūvējot jaunus apkures katlus; (Cena: 200 000 eur)  30.08.2019
Iepirkums: (VPD 2019/1/7) Tīmekļa vietnes “Nākotnes karjeras birojs” izstrāde un uzturēšana  29.08.2019
Iepirkums: Ludzas pilsdrupu atsegto mūru konservācijas un pilskalna teritorijas labiekārtošanas būvdarbu 1.kārta (papildināts)  04.09.2019
Iepirkums: Specializētās traktortehnikas riepu piegāde  19.08.2019
Iepirkums: Multifunkcionālā displeja piegāde ar laika, gaisa un ūdens temperatūras, mitruma radītājiem un speciāliem simboliem  19.08.2019
Iepirkums: (SIA "BDV" 2019/7) Dabasgāzes piegāde Bulduru Dārzkopības vidusskolas vajadzībām (pielikums)  03.09.2019
Iepirkums: (DPD 2019/109) Lifta ierīkošana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra ēkā, 18. novembra ielā 354A, Daugavpilī  27.08.2019
Iepirkums: Objektu uzmērīšanas darbi ar 3D skenēšanas un fotogrammetrijas (5 objektiem) metodi un ģeofizikālā apsekošana (4 objektiem) valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu esošā stāvokļa fiksēšanai (papildināts)  05.09.2019
Iepirkums: (AND 2019/6) Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Aizkraukles novada vidusskolā Lāčplēša ielā 21, Aizkrauklē  22.08.2019
Iepirkums: (TNP 2019/75) “Vieglo automašīnu operatīvā noma Talsu novada pašvaldības vajadzībām”  03.09.2019
Iepirkums: (VSAC Latgale 2019/5) „Mīkstā inventāra piegāde VSAC „Latgale”; (Cena: 55 335 eur)  03.09.2019
Iepirkums: (LVC 2019/93/AC) Valsts vietējā autoceļa V1401 Stende - Lauciene - Mērsrags posma km 48,93-49,42 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība  03.09.2019
Iepirkums: (AND 2019/7) Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Aizkraukles novada vidusskolā Draudzības krastmalā 5, Aizkrauklē  22.08.2019
Iepirkums: (TM 2019/27) Mazlietotu dienesta vieglo automobiļu noma Tieslietu ministrijas, Datu valsts inspekcijas un Maksātnespējas kontroles dienesta vajadzībām  24.09.2019
Iepirkums: (LSPA 2019/4) LSPA personāla stažēšanās pie komersantiem  23.08.2019
Iepirkums: (ZMNĪ 2019/94 SF) Valsts nozīmes ūdensnotekas Ūdzins ŪSIK kods 42698:01, pik. 00/00-07/00 un 14/00-38/00 atjaunošana Ilzeskalna pagastā, Rēzeknes novadā  26.08.2019
Iepirkums: (BKUS 2019/49) Laboratorijas iekārtu piegāde  27.08.2019
Iepirkums: VNĪ/2019/CA-246/2 Pagalma ārējo kāpņu atjaunošana Kalēju ielā 50, Rīgā  19.08.2019
Iepirkums: (JNP 2019/18) ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMA SNIEGŠANA ĀBEĻU PAMATSKOLĀ (pielikums)  21.08.2019
Iepirkums: Nr.168 (2019) - Atklāts konkurss "Virszemes gāzesvadu aizsargpārklājuma atjaunošanas darbi Rīgā un tās apkārtnē"  22.08.2019
Iepirkums: Fiziskās apsardzes pakalpojumi Rīgā, Pulka ielā 8  26.08.2019
© Iepirkumu Uzziņu Banka, 2007, Sadarbības partneris iepirkumu informācijas apstrādei - Mercell iepirkumi | Sadarbības partneri Lietuvā: Mercell Lietuva pirkimai