IEPIRKUMI
Iepirkuma nosaukums Termiņš
Iepirkums: VNĪ/2020/CA-68 Debitoru parādu atgūšanas pakalpojumi  26.02.2020
Iepirkums: Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Jaunmārupē  06.03.2020
Iepirkums: Valsts reģionālā autoceļa P96 Pūri–Auce–Grīvaiši posma km 0,00–11,97 pārbūve  10.03.2020
Iepirkums: Rīgas pils Konventa (Kastelas) pārbūve un restaurācija Pils laukumā 3, Rīgā  06.03.2020
Iepirkums: Līdzstrāvas iekārtu un remonta pakalpojuma iegāde  05.03.2020
Iepirkums: Traktors  03.03.2020
Iepirkums: Operāciju mikroskopa piegāde un uzstādīšana SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"  19.03.2020
Iepirkums: Elektroenerģijas iegāde  26.03.2020
Iepirkums: Automātiskās ekstrakcijas un hromatogrāfijas-masspektroskopijas sistēmas un paraugu sagatavošanas aprīkojuma piegāde BZLVT vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros  20.03.2020
Iepirkums: Aukstā bituminētā maisījuma iegāde  24.03.2020
Iepirkums: Rīgas pilsētas pašvaldības 2020., 2021. un 2022. gada pārskatu revīzija  19.03.2020
Iepirkums: Microsoft programmatūras licenču noma  09.03.2020
Iepirkums: Iekārtu piegāde un uzstādīšana LVMI Silava laboratoriju kompleksam ar klimata regulēšanas iespējām  09.03.2020
Iepirkums: Ēdināšanas pakalpojumi īslaicīgās aizturēšanas vietās (uz diviem gadiem)  25.02.2020
Iepirkums: Apakšstaciju TP-23 un TP-24 pārbūve (papildināts)  23.03.2020
Iepirkums: (RDSD 2019/22) Satiksmes pārvada pār dzelzceļa sliežu ceļiem “Rīga- Skulte” ar pievedceļiem 1.kārtas būvniecības būvuzraudzība (grozījumi)  10.03.2020
Iepirkums: Aukstā bituminētā maisījuma iegāde (papildināts)  24.03.2020
Iepirkums: (LVMI Silava 2020/1/AK/ERAF) Iekārtu piegāde un uzstādīšana LVMI Silava laboratoriju kompleksam ar klimata regulēšanas iespējām (grozījumi)  09.03.2020
Iepirkums: (ZRS 2020/1) “Operāciju mikroskopa piegāde un uzstādīšana SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca””  19.03.2020
Iepirkums: Ēdināšanas pakalpojumi īslaicīgās aizturēšanas vietās (uz diviem gadiem) (papildināts)  25.02.2020
Iepirkums: (RD FD 2020/1) Rīgas pilsētas pašvaldības 2020., 2021. un 2022. gada pārskatu revīzija  19.03.2020
Iepirkums: (LMMDV 2020/2) Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” ēkas pārbūve profesionālās kultūrizglītības mācību vides modernizēšana” (grozījumi)  02.03.2020
Iepirkums: (SNP 2020/8) Remontdarbi PII “Ābelīte”  02.03.2020
Iepirkums: (LVC 2020/13/AC) Valsts reģionālā autoceļa P73 Vecumnieki - Nereta - Subate posma km 97,69 - 113,00 seguma atjaunošana; (2 561 452 Eur) (grozījumi)  05.03.2020
Iepirkums: (3.RNC 2020/4) Šautuves mērķu ekrānu iegāde  02.03.2020
Iepirkums: Apliecinājuma karte vienkāršotai fasādes atjaunošanai  24.02.2020
Iepirkums: Par kontakttīkla uzkarsistēmas detaļu un balstu piegādi  25.03.2020
Iepirkums: Malkas piegāde Jeru pagasta pārvaldei  18.03.2020
Iepirkums: (SKN 2020/3) Skaņu, gaismu, skatuves podestu kāju un trepju, un datora iegāde (pielikums)  24.02.2020
Iepirkums: Īpašuma ‘”Ābeļziedi” novērtējuma pakalpojuma izmaksas  26.02.2020
Iepirkums: Par videonovērošanas sistēmas iekārtu uzstādīšanu un apkalpes pakalpojumu sniegšanu  28.02.2020
Iepirkums: LVF "Jaunatnes čempionāts" U-16 meiteņu grupai sacensību organizēšanu un tiesāšanu  25.02.2020
Iepirkums: (RSU 2019/28/ZI-MI) Reaktīvu un materiālu iegāde zinātniskā projekta īstenošanai; SIA "Relakem" (40003275600); 4 000 EUR  00.01.1900
Iepirkums: A sektora pielāgošana bagāžas apstrādes funkcijai (papildināts)  25.03.2020
Iepirkums: Ražošanas un pārstrādes (54) mācību kursu organizēšana (12.daļa)  04.03.2020
Iepirkums: Aldara parka pārbūve (1.kārta, 2.kārta un 3.kārta) (grozījumi)  03.03.2020
Iepirkums: (ONP 2020/7) Automašīnas noma Olaines novada pašvaldības policijas dienesta vajadzībām  02.03.2020
Iepirkums: (PMLP 2020/6) “Rīgas domes vēlēšanu ( saistībā ar Rīgas domes atlaišanas likumprojektu) nodrošināšana- vēlēšanu paziņojumu sagatavošana”  02.03.2020
Iepirkums: (RPD 2020/19) Lietus kanalizācijas tīklu apkope, remonts, caurteku uzturēšana un lietus kanalizācijas attīrīšanas iekārtu apkalpošana Rēzeknē  03.03.2020
Iepirkums: (VASES 2020/03) Mērantenu iegāde  02.03.2020
Iepirkums: “Mācību filmu, izglītojošo filmu un video izstrāde par dažādām sabiedrības veselības veicināšanas tēmām” (papildināts)  10.03.2020
Iepirkums: (RNP 2020/4) WiFi4EU piekļuves punkti  02.03.2020
Iepirkums: (MNP 2020/5) Auto stāvlaukuma izbūve un satiksmes organizācija iekškvartālā starp Saules, Tirgus, Blaumaņa un Raiņa ielām Madonā (2.kārta)  03.03.2020
Iepirkums: (LPP 2020/32) Fizisko aktivitāšu nodrošināšana brīvā dabā Liepājas pilsētā projekta “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs” ietvaros  04.03.2020
Iepirkums: (IeM VUGD 2020/6) Apbalvojuma medaļu iegāde (uz trīs gadiem)  02.03.2020
Iepirkums: (JPD 2020/13) Autostāvvietu paplašināšana un seguma atjaunošana pilsētas iekškvartālos, Jūrmalā  06.03.2020
Iepirkums: (RCTervete 2020/1) Malkas piegāde  03.03.2020
© Iepirkumu Uzziņu Banka, 2007, Sadarbības partneris iepirkumu informācijas apstrādei - Mercell iepirkumi | Sadarbības partneri Lietuvā: Mercell Lietuva pirkimai | Sadarbības partneri Lietuvā: pirkimai365.lt